Zie je wel dat provincies belangrijk kunnen zijn

“Er zijn nu negen Family Justice Centers (FJC’s) - ‘Veilige Huizen’ - in Vlaanderen (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En waar is het eerste FJC als proefproject uit de grond gestampt? Juist, in Hasselt door de provincie Limburg, door mijn toenmalige collega-gedeputeerde Frank Smeets (cd&v) en mijzelf.

Het is een goede zaak dat intrafamiliaal geweld steeds meer aandacht krijgt in de Vlaamse politiek.
Gezinsgeweld is een stijgend fenomeen, zoals blijkt uit alle cijfers.

Een zo integraal mogelijke aanpak verdient aanbeveling.
Dat is precies wat in een FJC gebeurt: daar werken politie, justitie en hulpverlening samen.

Alle processen-verbaal van familiaal geweld worden gescreend en er wordt ingeschat hoe groot het risico is dat de situatie uit de hand loopt.
Die gezinnen krijgen begeleiding en opvolging.

Wat mij betreft, zouden de scholen ook nog (meer) betrokken moeten worden. Immers, vaak kunnen er op school ook tekenen opduiken van gezinsgeweld.
Ik geloof nogal in het experiment in Mechelen ‘Handle with Care’. (2)
De lokale politie werkt er samen met de kleuter- en lagere scholen om de impact van intrafamiliaal geweld op kinderen te verminderen.
Als er aangifte wordt gedaan van bepaalde feiten, wordt de school van het betrokken kind binnen de 24 uur telefonisch verwittigd zonder in detail te treden over de specifieke feiten en/of om omstandigheden.

Voor mij is heel dit dossier nog maar eens de bevestiging dat provincies goed werk leveren.
Hoeveel projecten, zoals dit, zijn er al niet gerealiseerd, die als experimenten begonnen zijn op het niveau van de provincies?
Provincies zijn op dat vlak op bovengemeentelijk niveau wat gemeenten lokaal zijn.
De FJC’s zijn daarvan een goed voorbeeld.

Dat de Vlaamse regering nog maar eens goed nadenkt voor ze de provincies definitief afschaft.
Ik blijf de provincie Limburg alleszins steunen, ze betekent veel teveel voor de Limburgers.”

___