Wraakroepend!

“Het is wraakroepend hoe weinig cijfers er bestaan rond het gegeven van beroepskwekers-handelaars van dieren in Vlaanderen. En dan zeker over de dierenverwaarlozing, die er vaak vastgesteld wordt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Om een goed Vlaams dierenwelzijn te voeren, is het noodzakelijk dat er een goede handhaving gebeurt van eventuele overtredingen. Maar hoe kan dat georganiseerd worden als er nauwelijks zicht is op de belangrijkste gegevens: aantal inrichtingen, aantal en aard controles, aantal en aard overtredingen, aantal beroeps- en hobbykwekers, etc.?

Neem zelf kennis van de vele vragen, die ik schriftelijk gesteld heb aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) en de luttele antwoorden, die ik slechts gekregen heb.
Ontgoochelend, neen wraakroepend!

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts (N-VA) .

  • Zie onder andere ook ‘Nog teveel inbreuken tegen dierenwelzijn in en rond de slachthuizen’ van vrijdag 8 april 2022 op deze website.     
     
  • Foto: istockphoto.com.