Wijkinspecteurs krijgen persoonlijke gsm

De lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is sinds de politiehervorming actief bezig om de wijkinspecteurs dichter bij de bevolking te plaatsen. De lokale politie beschikt momenteel over 18 wijkinspecteurs voor de hele politiezone. Dit betekent dat er één wijkinspecteur per 2.800 inwoners voorzien is. De wet voorziet echter 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners. Onze politiezone ligt dus ver boven de minimumrichtlijn.


Wijkinspecteurs krijgen persoonlijke gsm

De
taken van de inspecteurs worden zo goed mogelijk gerelateerd aan de
wijkwerking, zoals de controle van de domicilies, de eenvoudige
opdrachten van het parket, de inventarisatie, behandeling en
opvolging van buurtverstorende elementen, het bezoeken van de
bewoners (bijvoorbeeld 75-plussers), het aanwezig zijn op
hoorzittingen, ...

De
wijkinspecteurs verplaatsen zich meestal te voet of per fiets.
Omwille van de grote afstanden is dit niet altijd mogelijk.

Om
de bereikbaarheid van de wijkinspecteur te optimaliseren, ontvangt
elke wijkinspecteur deze week een gsm met een nummer dat publiek
kenbaar wordt gemaakt. De wijkbewoners mogen dan rechtstreeks contact
opnemen met de wijkinspecteur. In het verleden moest men een algemeen
nummer bellen om de wijkinspecteur te bereiken, waarna de boodschap
eventueel radiofonieel werd doorgegeven aan de betrokken
wijkinspecteur. Na de diensturen zal het toestel doorgeschakeld
worden naar het algemeen nummer van de lokale politie.

Het
politiecollege beoogt op deze wijze de wijkinspecteur zo veel
mogelijk in de samenleving in te passen en nog dichter bij, ja zelfs
tussen de burger, te brengen. Van echte drempelverlaging gesproken!