Wij willen WERK, geen PLEZIERVLUCHTEN!

“Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) blijft zich verzetten tegen recreatieve vliegactiviteiten op de voormalige militaire vliegbasis in Brustem.

Dit is altijd zo geweest en dat zal zo blijven. Ook hierin zijn we consequent.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 16 maart 2009, waar schepen van leefmilieu  Filip Moers woordvoeder was voor de fractie, is dit nog maar eens bevestigd.

CD&V en OPEN VLD hebben een protocol qua vliegactiviteiten goedgekeurd (Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) stemde tegen) dat helemaal geen garanties biedt op tewerkstelling. Integendeel, hiermee geven ze alleen nog meer mogelijkheden voor recreatief vliegen, vooral tijdens de weekends, met alle overlast voor de inwoners (vooral voor de deelgemeenten Bevingen, Brustem en Kerkom),maar ook voor de talrijke recreatieve bezoekers en toeristen (fietsers en wandelaars) aan onze regio en stad. Bovendien zijn er ook heel wat Truienaren, niet in het minst ex-militairen, die de ringweg willen gebruiken om te fietsen of te wandelen, maar meestal is die nu afgesloten omwille van de vliegactiviteiten.
Volgens de voorwaarden van de milieuvergunning zou die telkens moeten open zijn als een vliegtuig opgestegen is en/of niet gaat landen, maar in de praktijk houden de gebruikers zich daar niet aan. Daarenboven is dit moeilijk controleerbaar, omdat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken er dan bijna permanent zou moeten aanwezig zijn.


“Sp.a heeft een lange termijnvisie op de ontwikkeling van en de tewerkstelling in de regio en de stad en kiest dan ook resoluut voor het toerisme: recreatief vliegen, hoofdzakelijk in de weekends, gaat hier niet mee samen.”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove. 

Bedrijven met vliegactiviteiten, die harde economische tewerkstelling met zich meebrengen, zijn en blijven welkom in Brustem (werk is het doel, vliegen enkel een middel!), maar daar wachten we nu al jaren op.
Het zijn altijd personen met louter recreatieve intenties, die interesse hebben, vooral ook omdat ze op andere plaatsen en/of in andere gemeenten/steden niet welkom zijn. Tevens zijn economische vliegactiviteiten helemaal niet verzoenbaar met recreatief vliegen, alle specialisten zijn het hierover eens. Met andere woorden, het is het één of het ander!”

“Vliegactiviteiten, zelfs economische, moeten voor ons sowieso aan een aantal strikte voorwaarden voldoen, zoals onder andere geen nachtvluchten (van zonsopgang tot zonsondergang en nooit voor 7 uur of na 22 uur), maximaal 150 vluchten per week en beperking van de aard van de toestellen, zowel qua lawaaioverlast, als qua gewicht.
De in 2004 door de provincie Limburg afgeleverde milieuvergunning (toen hadden wij als sp.a al geweigerd deze milieuvergunning positief te adviseren en de sp.a bestendige députés hebben toen ook tegengestemd) voorziet weliswaar een aantal van die voorwaarden, maar laat wel nog vluchten in het weekend toe.”

Tegen weekendvluchten zijn en blijven we ons verzetten, omdat dit voor ons het beste bewijs is dat het hoofdzakelijk, zelfs uitsluitend, over recreatie gaat en niet over tewerkstelling. Bovendien heeft iedereen recht op rust in het weekend, onze inwoners, maar ook werknemers van vliegtuiggebonden bedrijven.”, zegt Filip Moers.
“De bepalingen van het protocolakkoord bevestigen dit: zij handelen hoofdzakelijk over het weekend en het erin aantal omschreven vluchten betekent in de praktijk zelfs, als de milieuvergunning gerespecteerd wordt, dat er niet of nauwelijks nog kan gevlogen worden tijdens de week. Met andere woorden, CD&V en OPEN VLD maken van Brustem echt een weekendvliegveld.”

En nog dit: CD&V en OPEN VLD respecteren helemaal niet de adviesraden.
De vraag om de bespreking en de stemming van dit protocolakkoord uit te stellen tot de volgende gemeenteraad om de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) de kans te geven advies te verlenen, werd gewoon genegeerd.

“Als Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) zullen we klacht neerleggen bij de hogere overheid tegen de goedkeuring van dit protocolakkoord, omdat het ingaat tegen en verdergaat dan de afgeleverde milieuvergunning. Bovendien zal ik als burgemeester het aantal controles door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelselmatig laten opdrijven in het kader van de openbare veiligheid om na te gaan of de erin opgelegde voorwaarden wel gerespecteerd worden, hoe moeilijk dat in de praktijk ook is.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>. “In 2004 en 2005 heb ik trouwens via een procedure in kortgeding de vliegactiviteiten nog bijna vijf maanden laten stilleggen.”

“Wat het beleid van de sp.a betreft rond het gedeelte industrieterrein op de voormalige militaire basis in Brustem in het verleden kunnen we fier zijn: alle Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)-grond is praktisch verkocht met een totale tewerkstelling van de er nu al gevestigde bedrijven van om en bij de 360.
Hiermee hebben we ons streefdoel dat vooropgezet was, behaald: ongeveer de helft van die 360 personeelsleden betreft nieuwe werknemers, de andere helft betreft herlokalisatie van bestaande bedrijven, hetgeen ons ook een voorsprong geeft ten opzichte van andere gemeenten en steden. Immers, vaak moeten daar bedrijven weg en/of sluiten omdat ze zogenaamd zonevreemd liggen. De sp.a heeft dus wel degelijk voor tewerkstelling gezorgd op het industrieterrein van Brustem!
De bedoeling is nu om zo snel mogelijk industriegrond van de NV Brustem Industriepark te verwerven en om te zetten in bijkomende KMO-zone.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de teksten ‘sp.a-standpunt rond eventuele vliegactiviteiten in Brustem’, ‘Compromis rond vliegactiviteiten in Brustem!’ en ‘Vliegactiviteiten Brustem’ op deze website.