Werkbezoek warmtenet in Bocholt

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove bracht op dinsdag 16 december 2015 een werkbezoek aan het eerste warmtenet gestookt op lokale houtsnippers in Bocholt.

“Ik was verontschuldigd bij de officiële opening op donderdag 17 september 2015, maar wou het systeem eens concreet in werking zien”, aldus Ludwig Vandenhove.

Het is een mooi voorbeeld van een lokaal duurzaam initiatief dat nog kan uitgebreid worden in Bocholt. Het kan ook toegepast worden op andere plaatsen en in andere lokale gemeenschappen.
Het systeem zorgt niet enkel voor verwarming in de scholencampus en het parochiaal centrum, maar is ook positief voor de lokale economie, onder andere via de deelnemende landbouwers.

Dit soort projecten, die op maat kunnen/moeten uitgewerkt worden voor lokale omgevingen, hebben we nodig indien we de conclusies van de klimaattop Parijs in concrete maatregelen willen vertalen. Zij laten eveneens toe om inwoners aanschouwelijk te laten zien en begrijpen hoe er CO2 uitgespaard wordt en hoe plaatselijke economische systemen kunnen werken.

Ik ben er van overtuigd dat lokale gemeenschappen een heel belangrijke rol kunnen spelen in heel de transitie, die zal moeten gebeuren. Dit is onder andere één van de redenen waarom ik tegen fusies van gemeenten ben.”

Het filmpje ‘We kappen ermee! – Houtkanten voor een warme school’ over dit project kan u hier bekijken.

 

Zie www.rllk.be.

Zie ook Bocholt: eerste Vlaams warmtenet, gestookt op lokale houtsnippers van 19-09-2015 en Gemeenten kunnen samenwerken, geen fusies! van 15-09-2015 op deze website.