Werelddag van verzet tegen armoede

Op dinsdag 17 oktober 2023 was het andermaal ‘Werelddag van verzet tegen armoede’.

“Zoals elk jaar was ik aanwezig op het provinciale ontmoetingsmoment, dit keer op het Marktplein in Heusden-Zolder, op de vroegere mijnsite”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Origineel was dit jaar een SCHOENEN-kunstwerk.
Elke aanwezige kon deelnemen aan het ‘STA EENS IN MIJN SCHOENEN’-spel.
Concreet lag er een gigantische hoop schoenen, die via een hindernissenparcours naar de berg 'niet-arme' mensen leidde.
Aan de rand stond er in gouden schoenen het cijfer 130 000 uitgezet.
Het opzet was dat mensen zo een schoen aantrokken en dan naar de berg wandelden. En om daar de schoen achter te laten als symbool voor een inclusieve samenleving: een maatschappij waarin iedereen een plek heeft en gelijkwaardig wordt behandeld. (1)

Deze jaarlijkse activiteit is goed, nodig en noodzakelijk, maar in feite zijn armoede en kansarmoede voor de betrokkenen een dagelijkse bekommernis.

Armoede en kansarmoede blijven spijtig genoeg grote, zelfs steeds grotere problemen in onze actuele samenleving.
Wat een paradox.
België en zeker Vlaanderen behoren tot de rijkste en welvarendste regio’s in de wereld en toch blijven armoede en kansarmoede belangrijke fenomenen. (2)
Voor mij blijft dat probleem nummer één in de politiek. Immers, heel wat andere dossiers zijn een (on)rechtstreeks gevolg van deze problematiek. Maar echt prioriteit wordt er niet aan gegeven.
Met meer solidariteit en een grotere herverdeling in de maatschappij zou er veel opgelost kunnen worden.

We stellen vast dat er steeds meer vrijwilligersorganisaties actief zijn op het vlak van het helpen en bijstaan van personen en gezinnen in armoede.
Enerzijds is dat positief, een uiting van toenemende solidariteit.
Anderzijds doen zij taken, die in feite de diverse overheden zouden moeten doen.
Deze tegenstelling verdient volgens mij een ernstig maatschappelijk en politiek debat.

Opvallend is dat ik in al die jaren dat ik activiteiten in het kader van deze ‘Werelddag van verzet tegen armoede’ bijwoon ik vaak dezelfde mensen ontmoet. Ik zou graag zien dat op deze internationale jaarlijkse ‘strijddag’ veel meer volk en vooral meer beleidsmakers en politici aanwezig zouden zijn.”
___