Wereld Sociaal Werk dag 2022

Op maandag 16 mei 2022 ben ik ‘op stap geweest’ met sociaal werker Eddy Wintmolders van vzw STEBO (Steunpunt Buurt Opbouwwerk), ondernemend voor de samenleving.

In het kader van de Wereld Sociaal Werk dag 2022 krijgen politici de kans om kennis te maken met het terreinwerk van een sociaal werker”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wegens een te drukke agenda had ik deze ontmoeting enkele keren moeten uitstellen, maar op maandag 16 mei 2022 was het zover.

Eddy is jaren opbouwerker in Winterslag (Genk).
Momenteel staat hij in voor de personen, die in de logementshuizen van de vroegere Kempische Steenkolenmijnen (KS) wonen.

Na een toelichting hoe het eraan toegaat met het Genks buurtopbouwwerk in het algemeen en in de wijk Winterslag in het bijzonder zijn we op bezoek gegaan bij een persoon, die in een logementshuis in Zwartberg verblijft.
Schrijnende toestanden!
Dat zijn pas echte problemen.

Ik bewonder sociaal werkers, die elke dag moeten omgaan met de problemen van kansarmen.
De sociale kloof wordt in Vlaanderen elke dag groter en de actuele stijgende inflatie verergert deze toestand nog.

Hoewel ik zelf persoonlijk ook heel wat sociale situaties ken, onder andere via mijn druk dienstbetoon, wordt je op deze manier toch echt ondergedompeld in de dagdagelijkse miserie van personen en/of gezinnen. Daarom blijf ik dit soort initiatieven als ‘politicus tussen de mensen’ erg zinvol vinden.

Een goed initiatief van het Vlaamse departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bedankt aan Eddy Wintmolders voor de fijne ontvangst.”