Wekelijkse cartoon: stadsbestuur Sint-Truiden schenkt geboorte-cd

Sinds 1 januari 2006 krijgt elk gezin met een pas geboren kindje een UNICEF-cd met klassieke muziek.

Het is al jaren een traditie in Sint-Truiden dat de kersverse bruidsparen een huwelijksgeschenk ontvangen.
Dit geschenk wordt namelijk al sinds 1995, bij het aantreden van het nieuwe bestuur, overhandigd bij de huwelijksplechtigheid en bestaat uit een blijvend aandenken en een zwemabonnement.

Voor dit blijvend aandenken wordt meestal geopteerd voor een kunstwerk van iemand die betrokken is bij en/of afgestudeerd aan de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten.

Het stadsbestuur wil zich echter niet beperken tot de jonggehuwden.
Sinds 1 januari 2006 wordt er ook voor de pas geboren kindjes, zowel inwoners als niet-inwoners, een uniek geschenk gegeven en dit bij aangifte van de nieuwe spruit op het administratief centrum.

Het betreft een geboorte-cd samen met een cd-boekje.
De cd is speciaal samengesteld, gearrangeerd, opgenomen en toegankelijk gemaakt voor de pasgeboren baby en bevat rustgevende klassieke melodieën.
Het cd-boekje wordt bij de aangifte door de ambtenaar gepersonaliseerd, wat het geheel tot een uniek cadeau maakt.

Ik wil beklemtonen dat het hier gaat om een initiatief met een dubbele betekenis.
Enerzijds krijg(t)en de ouder(s) dit geschenk dat een blijvende herinnering zal zijn aan de eerste levensjaren van hun kindje, en dat in moeilijke huilmomenten zelfs als troost kan worden aangewend.
Anderzijds steunt de stad hierdoor UNICEF. Deze instantie ontvangt namelijk 0,40 EUR per cd om een kansarme baby elders in de wereld te helpen.

Met deze cd wil het stadsbestuur dus zowel baby’s die in Sint-Truiden geboren worden als baby’s die minder kansen krijgen elders in de wereld, een cadeautje geven.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden zorgt ook elk jaar voor een ander blijvend aandenken aan de kinderen die dat jaar geboren worden. Er wordt namelijk elk jaar 1 boom geplant in het klein stadspark. Samen met de boom wordt er een bord aangebracht dat alle namen van de borelingen van dat jaar vermeld. Na enkele jaren zal deze werkwijze een klein bos opleveren, dat symbool staat voor de toekomst van onze stad.
Dit initiatief ontstond in 1997, toen het stadsbestuur de herbebossing in Togo ondersteunde door daar een bos van 5 ha te laten aanleggen. In Sint-Truiden zelf werd hieraan de jaarlijkse planting van een geboorteboom gekoppeld.

Ludwig Vandenhove
burgemeester

Tags: