Weer gelogen!

Op donderdag 2 september 2021 heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden het project rond de veemarktsite officieel voorgesteld.

Een goed project, je kan altijd over details van mening verschillen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het is een combinatie van ontharding, vergroening, creëren van openruimte en water in de stad brengen via het openleggen van de Cicindria-beek.
De rommelmarkt, het skatepark en de parkeerplaatsen blijven behouden.
De stad Sint-Truiden krijgt hiervoor een subsidie van Vlaanderen van 250.000 euro.

MAAR toen VOORUIT fractieleider Gert Stas in de gemeenteraad van woensdag 30 juni 2021 voorstelde om tijdens de voorbije grote vakantie de muur van de Veemarkt gedurende twee maanden als graffitimuur door de jongeren te laten gebruiken, was het weer NEEN vanuit de CD&V-Open Vld-N-VA.
Volgens het college van burgemeester en schepenen was de muur nodig om de toekomstplannen van de veemarktsite op voor te stellen en zou die muur kortelings beschilderd worden.
Dat zei schepen Jelle Engelbosch (N-VA) toen.
Wat blijkt? Pas vorige week week, nadat de school opnieuw begon, is de hele muur wit geverfd om er de plannen kunnen op aan te brengen om de bevolking er kennis van te laten weten. Heel de vakantie hadden jongeren zich dus kunnen uitlaten via graffitikunst. Ook de muren aan de binnenkant zouden gebruikt worden volgens het college van burgemeester en schepenen, hoewel dat helemaal niet het geval is.

Alle voorstellen, die vanuit VOORUIT komen, worden systematisch geweigerd, het college van burgemeester en schepenen liegt er zelfs voor.
Het lijkt bijna als pesten van de oppositie.

Als VOORUIT zullen wij blijven aandringen op nieuwe mogelijkheden voor jongeren om in Sint-Truiden aan graffiti en aan graffitikunst te kunnen doen. Zo blijven we erbij dat er op de binnenmuren van de Veemarkt nog ruimte in overvloed is.

En voor wanneer is het globaal plan qua ontharding en het sensibiliseren van de bevolking hieromtrent?”