Weer geen feestbussen in Sint-Truiden bij nieuwjaar

De Lijn organiseert dit jaar opnieuw feestbussen bij nieuwjaar voor heel Limburg.
Er is een onderbreking van twee jaar geweest wegens Corona.

28 Limburgse gemeenten doen mee, de stad Sint-Truiden echter weer niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Spijtig! Geen goede zaak voor de feestvierders in het algemeen en de jeugd in het bijzonder uit Sint-Truiden.

In de participerende gemeenten rijden er tijdens nieuwjaarsnacht gratis speciale feestbussen van De Lijn.

Alle gemeenten zijn aangeschreven en benaderd met de vraag om mee te betalen in de gratis tickets. Maar Sint-Truiden is daar andermaal niet op ingegaan.
Dat betekent dat hier geen feestbussen zullen rijden en enkel de normale zaterdagdienst zal gelden.

De Lijn heeft een globaal aanbod uitgewerkt dat zo goed mogelijk inspeelt op de behoeften van de reizigers.(1)

Dit initiatief van de Vlaamse vervoersmaatschappij is positief voor de veiligheid op de weg. Bovendien geeft het weer een groter publiek de mogelijkheid om kennis te maken met het openbaar vervoer.”