Waterschaarste en wateroverlast

“Waterschaarste en wateroverlast zijn keerzijden van dezelfde medaille”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hoe zit het hiermee in Vlaanderen?

In het tweejaarlijks Natuurrapport 2023 brengt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een beleidsevaluatie rond grote uitdagingen en problemen, zoals waterschaarste en/of wateroverlast.
Dat gebeurt tegen de achtergrond van de klimaatverandering, die steeds meer extreme weersomstandigheden met zich meebrengt.

Het document stelt dat de meeste experts het erover eens zijn dat een systeemherstel essentieel is.
De oplossing moet liggen bij natuurlijke maatregelen, die ervoor zorgen dat water langer vastgehouden wordt waardoor het kan infiltreren.
Best gebeuren die ingrepen op grote schaal en overal. (1)

Ik ondervroeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement op dinsdag 3 oktober 2023.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (2)

___