Wat is er nog van de Limburgse gemeenschapsmunt LimbU?

"Niets meer", zegt gewezen Limburgs gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Blijkbaar was/is mijn opvolger Bert Lambrechts (N-VA) niet geïnteresseerd in gemeenschapsmunten, dus ook niet in een eigen Limburgse gemeenschapsmunt.

De provincie Limburg heeft zich vrij snel na mijn afscheid als gedeputeerde teruggetrokken uit de beheersorganen en wou zelfs de communicatie ervan niet meer ondersteunen. Dit heeft ook het vertrouwen bij de andere partners een serieuze deuk gegeven.
Einde verhaal!

Ik blijf een eigen gemeenschapsmunt belangrijk vinden.
Voor mij kon/kan de LimbU mee het uithangbord zijn van ons Limburgs samenhorigheidsgevoel.
Buiten het praktisch gegeven, zijn er de aspecten duurzaamheid, een alternatieve munt, burgers belonen, die iets maatschappelijks waardevol doen, een alternatief voor ons economisch geld- en banksysteem, het lokale gegeven met plaatselijke producten en het aspect deeleconomie.
Voor mij kon/kan een Limburgse gemeenschapsmunt het sluitstuk vormen van zoveel mogelijk initiatieven qua circulaire economie.

Dat is politiek, maar natuurlijk doet het wat pijn als initiatieven, die je zelf neemt, niet verder gezet worden.

Spijtig voor Limburg!"

www.limbu.be