Wat is dat toch bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken?

“De verhalen over malversaties bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken houden maar niet op”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Op zaterdag 1 oktober 2022 stond er weer een uitgebreide reportage in Het Belang van Limburg naar aanleiding van de doorlichting door het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (het zogeheten Comité P) van het korps. (1)

Wanneer gaat dit stoppen?
Het is elke keer denken van “wat gaat het volgende zijn?”

Ik moet zeggen dat het wel wat pijn doet voor mij als gewezen burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken tot wat het korps nu geworden is. Ik krijg daarover ook heel wat berichten van ex-politieagenten uit mijn periode.
Waar is de tijd naartoe dat er werd opgekeken naar de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken in België en Vlaanderen? En dat ik als burgemeester en/of de korpschef uitgenodigd werden om bepaalde projecten gaan toe te lichten op studiedagen of andere activiteiten.

Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat goede politiemensen in het korps zitten.
Natuurlijk worden zij ‘meegesleurd’ in alle slechte verhalen, die nu naar buiten komen.

Het zal een hele tijd duren om het imago van het korps te verbeteren.

Tijdens de turbulente politieraad van dinsdag 26 oktober 2021 heb ik gewezen op een aantal feiten, die zich binnen de politiezone afspe(e)l (d)en.
De reactie was een ‘Wall of Shame’ van een (groot) gedeelte van het politiekorps tegenover een aantal politieraadsleden, waaronder mijzelf.
Ondertussen zijn een aantal van die gebeurtenissen bewezen en aan het licht gekomen.

Ik hoop dat de politiemensen, die het goed menen met het korps - voor mij nog altijd de ruime meerderheid - afstand nemen van hun collega’s, die via hun houding en/of activiteiten precies zorgen voor het slechte imago. Nu merk ik echter geen publieke reacties in tegenstelling tot die bewuste ‘Wall of Shame’.

Over de inhoud van het rapport van het Comité P ga ik mij niet uitspreken, dat doe ik tijdens de vergaderingen van de politieraad, waar dat moet gebeuren. Ik heb wel twee beschouwingen:
-er moet veel sneller opgetreden worden door de leiding.
Hoe kan het dat feiten van enkele jaren geleden nu pas aan het licht komen?;
-ik vraag niet dat politiemensen elkaar ‘verklikken’, maar ze zitten minimaal met twee in een combi en zien en ervaren bijgevolg wanneer er bepaalde zaken, die gebeuren tijdens interventies, niet door de beugel kunnen.
Ontoelaatbare situaties niet tolereren en melden aan de korpsleiding heeft niets met ‘verklikken’ te maken, wel met het beroep als politievrouw of -man ernstig nemen en met respect uitoefenen.

Ik hoop dat het nu ophoudt met dergelijke voorvallen, zoals er recent een aantal aan het licht gekomen zijn.
De inwoners uit Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden verdienen dat.
Ze betalen uiteindelijk belastingen voor een goed functionerend politiekorps dat zorgt voor een efficiënte dienstverlening en voldoende veiligheid en dat dicht bij de burgers staat
.”