Wanneer beslist de minister van Justitie nu eindelijk?

“Wij begrijpen niet dat de opeenvolgende ministers van Justitie de mond vol hebben over alternatieve straffen en werkstraffen, maar op het terrein gebeurt er weinig of niets.

Zo wachten de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al sedert 2009 op de concrete uitvoering van een project van werkstraffen, terwijl dit in feite al principieel goedgekeurd werd.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove en tevens voorzitter van het politiecollege en de -raad.

 

Het dierenasiel vzw Dierenvrienden Sint-Truiden werkt al jaren uitstekend samen met het justitiehuis Hasselt, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden, zodat veroordeelden een bepaalde werkstraf in het dierenasiel kunnen uitvoeren.

 

 

 

 

 

De stad Sint-Truiden heeft op dinsdag 27 januari 2009 een aanvraag gericht aan toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck om dit project te ondersteunen en mee te financieren.
Concreet komt het erop neer dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zou instaan voor de personeelskosten, die de aanwerving van de omkadering van een dergelijke projectplaats met zich meebrengen.
Dit is een vast bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald.
De vzw Dierenvrienden zal instaan voor de werkingskosten van het personeelslid (onder andere bureaumateriaal, een computer, werkgerief, enz.).
De stad Sint-Truiden zal als werkgever optreden en zal instaan voor de bijkomende kosten van het personeelslid (anciënniteit, hospitalisatieverzekering, vakantie- en eindejaarspremie, enz.).

 

 

Indien de FOD Justitie dit project goedkeurt, kan er een voltijdse medewerker in het dierenasiel starten om de uitvoering van de werkstraffen in goede banen te leiden.

 

 

“De stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben sinds het indienen van de projectaanvraag bijna maandelijks een stand van zaken gevraagd bij de administratie van de FOD Justitie.
De dossieraanvraag is nu overgemaakt aan de nieuwe minister van justitie Annemie Turtelboom in de hoop dat dit project uiteindelijk kan worden gerealiseerd.”, besluit Ludwig Vandenhove.
“Elke dag staan er berichten in de media over alternatieve straffen, terwijl er op het terrein weinig of niets gerealiseerd wordt.”

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Weer (financiële) steun voor dierenasiel!’ van 25 februari 2009, ‘Weer niks!’ van 12 oktober 2010 en ‘De vzw Dierenvrienden Sint-Truiden wacht al 2 jaar op antwoord van de minister van Justitie!’ van 7 december 2010 op deze website. 

 

 

Hierover is onder andere in De Standaard en in Het Nieuwsblad van donderdag 31 mei 2012 een artikel verschenen.