Vuurwerk: een beleid graag!

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove dringt aan op een globaal veiligheidsbeleid rond feestvuurwerk en wensballonnen.

Hieronder vindt u de perstekst.                    

Vuurwerk: een beleid graag!

“In de kerst- en nieuwjaarperiode is er telkens veel te doen omtrent de verkoop en het gebruik van vuurwerk. En er zijn steeds de talrijke ongevallen, dit jaar zelfs dodelijke ongevallen in Frankrijk, Nederland en Oostenrijk.
Nu valt dit weer stil voor een jaar.
Reeds in januari 2009 pleitte ik in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een globaal beleid ter zake, liefst in Europees of zeker Benelux-verband (1).”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.
Ludwig Vandenhove: “Er zou best gewerkt worden aan een Europese wetgeving ter zake en als dat voorlopig niet mogelijk blijkt, zou er zeker in Benelux-verband moeten getracht worden om tot de nodige afspraken te maken.
Het feit dat er een andere reglementering qua verkoop en transport is in Nederland en België leidt telkens tot de nodige problemen en mogelijks ongevallen.
Best zou die wetgeving op mekaar afgestemd worden.

Ook is het nodig om een gecoördineerde jaarlijkse preventie- en sensibiliseringscampagne op te zetten.
Hier geldt wat algemeen geldt qua preventie inzake brandveiligheid: dit is niet zozeer een zaak van geld, wel van aandacht en organisatie.
Nu hangt dit te zeer af van individuele initiatieven van brandweermensen of politici, maar ook hier is er geen systematisch beleid.
Het volstaat om te kijken naar het gemeentelijk verbod op wensballonnen (2).
In mijn 18 jaar als burgemeester (1995-2012) heb ik hier altijd veel aandacht aan besteed.
De federale minister van Binnenlandse Zaken zou hier eindelijk werk moeten van maken.
In Limburg proberen we dat zo goed mogelijk op te vangen. De animatiefilm voor brandveilige feestdagen met de stem van acteur Matteo Simoni, gemaakt door de Limburgse brandweerschool en de Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), is hier een goed voorbeeld van.

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid moet zoveel mogelijk op mekaar afgestemd worden, bijvoorbeeld per provincie.
Zonder echt aan de autonomie van gemeenten/steden te raken, moet het mogelijk zijn vuurwerk slechts toe te laten onder strikte, wel omschreven voorwaarden en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en/of de burgemeester.
Nu mag in sommige gemeenten/steden vuurwerk gebruikt worden zonder aanvraag of aangifte, in andere gemeenten/steden is dit wel nodig, zodat enige controle mogelijk is (3).
Als Limburgs gedeputeerde voor veiligheid ga ik een ter zake een initiatief nemen.

En de burgers moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.
Nu worden er in de media telkens burgers en zeker vuurwerkverkopers opgevoerd, die het spijtig vinden dat de verkoop (te) gecontroleerd verloopt en dat er teveel controles gebeuren.
Dit jaar werd de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-wetgeving zelfs misbruikt als grote boeman (dit gebeurt wel in meer dossiers!).
In feite is dit absurd: juist alsof lokale politiezones geen andere prioriteiten hebben tijdens kerst of nieuwjaarsnacht om inwoners te betrappen met illegaal vuurwerk. Hoe zou dit trouwens in de praktijk moeten werken? Bovendien is tijdens die nachten in de meeste politiezones –tenzij er specifieke evenementen- de bezetting zeker niet maximaal, hetgeen betekent dat hier geen capaciteit voor voorhanden is.

En als er ernstige ongelukken gebeuren, is ‘het kot te klein’ en is het ‘die verdomde overheid’ ook weer geweest.

In Nederland is er een ‘Meldpunt Vuurwerkoverlast’ opgericht.
Met de meldingen op vuurwerkoverlast willen de initiatiefnemers de omvang van het probleem in kaart brengen.
De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2014 aan de Tweede Kamer en 15 burgemeesters zal worden aangeboden.
Het is een goede suggestie om hier, al dan niet in gewijzigde omstandigheden, iets dergelijks op te zetten.

Ja, er is dringend een beleid nodig rond het gebruik van vuurwerk.”  

(1) De vraag van en het antwoord aan volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove uit het verslag van de commissie voor Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 14-01-2009.
(2) Negen gemeenten verbieden wensballonnen, artikel uit ‘Het Belang van Limburg’ van 31-12-2013.
(3) Vuurwerk afsteken, mag dat in uw gemeente?, artikel uit ‘Het Belang van Limburg’ van 31-12-2013 en 01-01-2014 en Knallen of niet knallen?, artikel uit ‘De Morgen’ van 31-12-2013.

 

Zie onder andere Gedeputeerde Vandenhove: “Vuurwerk, een beleid graag!”. www.limburg-actueel.be, 03-01-2014.

Zie ook Brandpreventie van 11-12-2013 en Ludwig Vandenhove legt nieuwe minister van Binnenlandse Zaken al meteen het vuur aan de schenen! van 19-01-2009 op deze website.