Voorzittersverkiezingen sp.a

congres 2019 voorjaar

In het najaar zijn het voorzittersverkiezingen binnen sp.a.
Elk lid heeft een stem.

Hannes De Reu heeft zich als eerste als kandidaat-voorzitter gemeld in de media.

"Ik vind dat bekendmaken in de media geen goede zaak", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. Iedereen, die zich kandidaat stelt, zou 'de partij zo graag moeten zien' dat we er nu toch 'geen debat op de straatstenen' gaan van maken.
We zijn al diep genoeg gevallen als partij, dat kunnen we echt missen.

De kandidaten zouden zelf zoveel zelfdiscipline aan de dag moeten leggen dat ze pas na de officiële afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen (kort) over hun motivatie communiceren. En dan nog positief voor hun kandidatuur, niet negatief over de andere kandidaten.
We moeten de media hiermee geen plezier willen doen, we moeten aan de partij denken.

Ik begrijp ten volle dat (jonge) politici graag in de media komen, maar ik wil er hen op wijzen dat dit enkel een verkiezing onder de leden is.
Het grote publiek heeft daar geen boodschap aan.

We gaan nu toch de weg van Open Vld niet opgaan, hoop ik.

Als oudgediende ben ik niet zo voor de 'publieke verkiezing' van de partijvoorzitter, geef mij maar eerder het model van een consensusfiguur.

Dat 'de beste' moge winnen."