Voorstel minister van Dierenwelzijn Laurette Onkelinx gaat niet ver genoeg!

Minister van Dierenwelzijn Laurette Onkelinx onderzoekt om alle jonge katjes in asielen, kwekerijen en winkels te laten steriliseren nog voor ze bij een baasje belanden.

Voorwaarde is dat de jonge katjes niet zullen lijden onder deze sterilisatie op 6 weken.
Hiertoe laat de minister een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

 

“Goed initiatief”, zegt sp.a federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove, tevens burgemeester van Sint-Truiden, “maar het gaat niet ver genoeg. Immers, de katjes, die op deze manier bij het publiek komen, zijn een minderheid.”

 

 

 

 

 

Ik herhaal dan ook mijn voorstel dat in de vorm van een wetsvoorstel neerligt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers sedert 16 juni 2009 (document 2052/001, zie www.dekamer.be) om alle zwerfkatten op kosten van de federale overheid te laten steriliseren.
Gemeenten en steden zouden hiertoe het initiatief nemen, maar de federale overheid zou financieel tussenkomen.

 

 

Nu gebeurt dit al in een aantal gemeenten/steden, maar op eigen kosten.
Op sommige plaatsen is er (financiële) ondersteuning van de provincies, zoals bijvoorbeeld in Limburg. Zo wordt een gedeelte van het loon van de kattenvangers door de provincie Limburg betaald”.

 

 

Vermeldenswaard is dat de stad Sint-Truiden ook nog een eigen initiatief qua sterilisatie van katten heeft in samenwerking met de vzw Dierenvrienden (verantwoordelijk voor het dierenasiel in Sint-Truiden) en uitgevoerd door studenten dierengeneeskunde van de Université de Liège (ULG).
Zo’n 20 à 25 weken per jaar worden er 4 katten gesteriliseerd door studenten van de universiteit.

 

 

Zie onder andere ook de cartoon ‘Sint-Truiden verfijnt dierenwelzijnsbeleid nog!’ op deze website.

Hierover is ook een artikel verschenen in Limburg Actueel van 30 december 2009.