Voor sommige ondernemers is het nooit genoeg!

“Ik zie dat heel duidelijk met milieuvergunningen.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Wat zal het dan zijn met alle inleveringen, die de bevolking nu zal moeten doen zonder garantie op tewerkstelling?”

“En dan de werkgeversorganisaties maar klagen over teveel en te strenge controles, zoals het Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) nog op vrijdag 24 oktober 2014  tijdens de Task Force van het Strategisch Alctieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). Ja en minister-president Geert Bourgeois en minister van leefmilieu Joke Schauvliege volgden hem.

Als de besparingen zo doorgaan, zijn er binnenkort geen ambtenaren meer om controles te doen.
Dat is natuurlijk wat de ondernemingsorganisaties willen.  
Als bedrijven in orde zijn, hoeven ze toch geen controles te vrezen.

Een mooie case hiervan is het bedrijf Diresco in Opglabbeek.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht dat hierover verspreid is.

Voor sommige ondernemers is het nooit genoeg!

“Ik heb het over Diresco in Opglabbeek.”, zegt gedeputeerde  voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Op voorstel van de Afdeling Milieuinspectie (een administratie, die ressorteert onder minister van leefmilieu Joke Schauvliege) heeft de deputatie op mijn voorstel op 3 oktober 2013 (meer dan een jaar geleden!) de milieuvoorwaarden ambtshalve verstrengd.
Het bedrijf is in beroep gegaan bij minister Joke Schauvliege, die inmiddels nog geen enkele beslissing genomen heeft.

De deputatie heeft toen 2 bijzondere voorwaarden opgelegd op voorstel van de Afdeling Milieu-inspectie:
• Binnen 6 maanden moet het bedrijf alle nodige maatregelen nemen : normen van de Nederlandse NSG-richtlijn Laagfrequent geluid en Duitse DIN 45680 werden opgelegd en exploitant moet binnen 3 maanden na sanering studie uitvoeren. Indien hieruit blijkt  dat ze niet voldoen is het gebruik van de 2 trilpersen verboden tussen 22u-7u.
• Binnen 3 maanden na het besluit moet het bedrijf een geuraudit laten opstellen

Nu lees ik in de media ‘dat het bedrijf pas nieuwe investeringen overweegt als er garantie bestaat dat de hinder vermindert’ (1).

Dit is de wereld en de milieuwetgeving op zijn kop: een bedrijf mag pas exploiteren als het een milieuvergunning krijgt en die naleeft!  En maar blijven dreigen met de tewerkstelling!
Voldoen aan de milieuvoorwaarden is één zaak, tewerkstelling is een andere zaak.

Waarom beslist de minister niet?
Ofwel volgt ze haar eigen administratie, ofwel volgt ze de eigenaar tegen de buurt en de klagers in.
Dossiers laten aanslepen heeft geen zin.
Een minister van leefmilieu moet haar verantwoordelijkheid nemen!”

 

Zie ook Niet erg! van 31-07-2014 en Waar wacht Minister Joke Schauvlieghe op? van 19-07-2014 op deze website.