Vlaanderen is veel te ingewikkeld

Een jaar na de eed afgelegd te hebben als gemeenteraadslid hebben van de 7398 verkozenen er al 269 hun ontslag ingediend.
Specifiek gaat het over 8 burgemeesters, 37 schepenen, 19 voorzitters van de gemeenteraden en 205 gemeenteraadsleden. (1)(2)

“Dat zijn er veel, zeker omdat het meestal heel wat inspanningen vraagt om verkozen te worden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er worden diverse redenen aangehaald.
Persoonlijk of familiaal, professioneel, de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen, waardoor sommigen van mandaat verschoven zijn en/of bepaalde kandidaten niet meer konden cumuleren met andere mandaten (onverenigbaarheid), de moeilijke combinatie met het privé leven, een mogelijk verkeerde inschatting van een gemeentelijk mandaat, personen, die verhuizen, ontgoocheling, omdat er geen uitvoerend mandaat inzit of om partijvernieuwing en/of verjonging een kans te geven.
Wellicht zijn er nog heel wat andere redenen te bedenken.

Wat echter veel te weinig of niet aan bod komt, is dat Vlaanderen onvoorstelbaar ingewikkeld geworden is en nog elke dag meer wordt. Het beleids- en beheerscylussysteem (BBC-systeem) is daar het beste voorbeeld van, ook al gaat het nu vereenvoudigd worden (eerst zien en dan geloven!).
Wie kan dit alles nog volgen als je politieke interesse hebt in uw vrije tijd en/of als je gemeenteraadslid bent?

Ik hoop dat bevoegd minister Bart Somers gelijk heeft als hij zegt dat deze Vlaamse regering van plan is om  de bevoegdheden en de financiële mogelijkheden van de gemeentebesturen uit te breiden. Maar dan wordt het nog moeilijker voor gemeenteraadsleden om alles te volgen.
Een ander punt is dat gemeenteraadsleden te weinig impact hebben op het beleid en dat hangt ongetwijfeld ook samen met de ingewikkeldheid ervan. Bovendien is er de laatste jaren een evolutie aan de gang, waarbij meer en meer zaken weggetrokken worden uit de gemeenteraad (bijvoorbeeld lokale politie, brandweer, andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, minder gemeentelijke afgevaardigden in intercommunales).

Een betere verloning? Meer ondersteuning? De problematiek laten onderzoeken door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten?
Allemaal goed en wel, maar uiteindelijk moet het gaan om een andere houding tegenover wat echte gemeentelijke democratie is. En echte democratie, ook gemeentelijk, is vaak niet gelijk aan efficiëntie en dat wil Vlaanderen toch zo graag, althans op papier.”