Vlaanderen moet investeren in koolstoflandbouw

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Koolstoflandbouw kan bijdragen aan de beheersing van de CO2-problematiek", aldus Ludwig Vandenhove.
“De bedoeling is om op een milieuvriendelijke manier, met aandacht voor het binden van koolstof in de bodem, de bodemkwaliteit ernstig te verbeteren.

De Europese Unie (EU) wil sterk inzetten op deze landbouwvorm om de doelstelling van klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. 
Onlangs nog heeft het Europees parlement een certificeringskader in verband met koolstoflandbouw goedgekeurd.

Hoe gaat Vlaanderen om met deze techniek?
Zullen er (bijkomende) inspanningen gebeuren?
Zal Vlaanderen tijdens het EU-voorzitterschap gedurende de eerste zes maanden van 2024 hier extra aandacht aan besteden?

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 6 december 2023.” 

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (2)
___