Vlaamse overheid promoot dolfijnen in Boudewijn Sea Park

“Spijtig dat de onlangs goedgekeurde dierenwelzijnscodex nog altijd het houden van dolfijnen toelaat in Vlaanderen, in casu in het Boudewijn Sea Park in Sint-Michiels Brugge”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere hierover heb ik namens VOORUIT een amendement ingediend, maar het is weggestemd door de cd&v-N-VA-Open Vld meerderheid. 

Maar nog straffer is dat de vzw Sociale Dienst het dolfinarium promoot bij de personeelsleden van de Vlaamse overheid.
De zogeheten Pluspas geeft alle personeelsleden van de Vlaamse overheid tal van voordelen en speciale aanbiedingen. Zo loopt momenteel de actie ‘pretpark in de kijker’.
De vzw koos Boudewijn Seapark uit, waardoor personeelsleden van de Vlaamse overheid goedkoper een ‘dolfijne’ dag kunnen beleven.
Een ticket van 29,50 euro kost via de Pluspas 12 euro.

Voor mij kan dat niet, dat is ongepast.
Vlaanderen zou net het goede voorbeeld moeten geven.

Dolfijnen horen niet thuis in gevangenschap. 
Ik was daar al van overtuigd, maar na de recente hoorzittingen in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement nog des te meer.

Ik stelde een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Gwendolyn Rutten (Open Vld) over de vzw Sociale Dienst en de actie ‘pretpark in de kijker’ en kreeg een ontwijkend en nietszeggend antwoord.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Gwendolyn Rutten.


___