Vlaams parlement in volle Coronacrisis

Op woensdag 18 maart 2020 kwam het Vlaams parlement samen. Ondanks de Coronacrisis, maar ook rond de Coronacrisis.

Enerzijds werd er gedebatteerd (actualiteitsdebat) over de tot nu toe getroffen maatregelen door de Vlaamse regering.
Anderzijds werd er gestemd over het zogeheten nooddecreet.

Het nooddecreetdecreet over maatregelen ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid -  moet twee zaken mogelijk maken.
Afwijkingen toelaten van de vergunningsplicht om bepaalde noodzakelijke infrastructuur bij te bouwen, bijvoorbeeld ziekenhuiscapaciteit. En de mogelijkheid om af te wijken van procedures en termijnen in het kader van omgevingsvergunningen.

“Uiteraard werd dit decreet unaniem goedgekeurd, over de partijgrenzen heen, meerderheid en oppositie samen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Dat hoort zo in crisistijden.

Het was wel een beetje een onwezenlijk gegeven.
Vooreerst al bijna geen verkeer op de wegen, de autoweg en in Brussel. En uitzonderlijk met de auto, omdat het veiliger zou zijn, want anders ben ik een vaste treingebruiker voor de verre verplaatsingen.
Vervolgens wachten op mijn bureel tot het debat achter de rug was.
Een debat met enkel de voorzitter van het parlement, de fractieleiders en de regering.
Tot slot in kleine groepjes naar de koepelzaal, waar normaal de plenaire vergadering doorgaat, om individueel te stemmen.

Sommigen stellen zich de vraag of de parlementen in deze periodes nog moeten samenkomen.
Het antwoord is volmondig JA. Daarom leven we nu éénmaal in een democratie.
Alleen beseffen te weinig burgers nog wat een democratie inhoudt, nu in de deze Coronacrisis, maar anders evenzeer. Spijtig.
Een democratie moet blijven werken, ook als het OORLOG is.

De Vlaamse regering heeft vooralsnog geen volmachten gevraagd aan het parlement, zoals de federale, de Brusselse en de Waalse regering.

Momenteel wordt onderzocht of stemmen eventueel elektronisch en vanop afstand zou kunnen gebeuren.
Geen probleem voor mij, maar GEDEBATEERD en GESTEMD moet er worden en blijven in een democratie.”