Verkopen om stadskas te vullen

“De stad Sint-Truiden biedt (opnieuw) heel wat eigendommen te koop aan, zogezegd omdat er geen bestemming (meer) voor is. De echte waarheid is echter dat alle middelen ingezet worden om de financiële toestand van de stad Sint-Truiden er iets beter te laten uitzien”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Een gezin dat eigendommen van de hand doet, verarmt zich.
Voor een gemeente is dat niet anders. Dus met deze operatie verarmt de stad Sint-Truiden zich verder.

De stad Sint-Truiden is virtueel failliet. Daarom worden er nu zoveel eigendommen verkocht om geld binnen te halen, er is geen enkele andere reden.

Voor mij en voor VOORUIT is er geen probleem dat er eigendommen verkocht worden waar de stad Sint-Truiden van denkt dat ze er niets meer kan mee aanvangen. Maar deze afweging wordt niet gemaakt door de huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid. 
Het is gewoon verkopen om geld binnen te halen.
Hoe dikwijls heeft VOORUIT-fractieleider Gert Stas dat al niet gezegd tijdens diverse gemeenteraden?

Tijdens de gemeenteraad van september 2023 ben ik zelf nog tussengekomen, omdat er één of enkele percelen ineens geschrapt werden uit de geplande verkopen ondanks de interesse van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
De reden: de landbouwsector, lees de Boerenbond (BB), niet tegen het hoofd stoten dat er mogelijks landbouwarealen zouden verloren gaan op het grondgebied van Sint-Truiden ten voordele van natuur of passieve recreatie.
Van inconsequentie en gebrek aan visie gesproken: dan zijn de inkomsten ineens niet meer belangrijk als een lobbygroep moet tevreden gesteld worden. Als de huidige cd&v-N-VA-Open Vld dan toch de beleidsvisie heeft, die niet die van VOORUIT is, om zoveel mogelijk te verkopen, zou zoiets niet mogen gebeuren. 

Voor alle duidelijkheid: wij hebben als VOORUIT een paar keer voorgesteld om een aantal landbouwpercelen net niet te verkopen en dat de stad Sint-Truiden zelf initiatief zou nemen om samen met de landbouwvertegenwoordigers te bekijken om die gronden te gebruiken om tot een ander en duurzaam, ecologisch landbouwbeleid te komen. De stad Sint-Truiden zou via gerichte verkopen of gerichte pacht mee het goede voorbeeld kunnen geven qua biologische landbouw en/of om een lokale voedselstrategie te ontwikkelen en/of voor agro-ecologische landbouw.
Dat is een grondbeleid voeren, zoals dat in Leuven en/of Gent gebeurt. Van beleid is in Sint-Truiden echter geen sprake, enkel van geld binnenhalen om het gat in de stadskas minder diep te maken.”  

___