Verenigingen steunen of stadskas leeg?

Verenigingen dragen eveneens de gevolgen van Covid-19.

“Natuurlijk gaan de volksgezondheid, de personen, die het moeilijk hebben en de sociaal -economische situatie voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar parallel of daarna moeten we ook aandacht hebben voor het verenigingsleven.

Door de Coronacrisis komen heel wat verenigingen in financiële problemen.
Activiteiten, die geld opbrengen, moeten worden uitgesteld. Bovendien is er nog geen zekerheid wanneer de werking, al dan niet gedeeltelijk of volledig, echt kan hervat worden.

Gezien de toenemende pscyho-sociale problemen als gevolg van de quarantainemaatregelen, is het van belang dat de bevolking zo snel mogelijk opnieuw kan starten met het uitoefenen van de hobby.
In veel gevallen gebeurt die hobby via verenigingen.

In heel wat gemeenten worden initiatieven genomen om verenigingen te ondersteunen.
Een mooi voorbeeld is de stad Borgloon met een Open Vld-sp.a meerderheid. De erkende verenigingen (sport, cultuur, jeugd en senioren) krijgen daar onder andere de werkingstoelage van 2019 plus 50% extra voor 2020.

In Sint-Truiden gebeurt er (voorlopig?) niets. Ook niet met de sp.a voorstellen rond de middenstand en de horeca en de coronacheque voor de mensen, die het nu financieel het moeilijkst hebben.
Is de stadskas nu echt leeg in Sint-Truiden?

  • Foto: pxhere.com.