Algemeen

Sint-Truiden: graag respect voor het openbaar domein

“Op de hoek van Terbiest en Meigaar staat al sedert eind juni 2019 een nadar met een spandoek.
Nu zijn we eind november 2019 en die staat er nog”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Inmiddels is er niets gebeurd.

Grote hervorming openbaar vervoer: stop ermee!

Vlaams minister van Openbaar Vervoer Lydia Peeters stelt de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen uit met een jaar. 
Burgers zullen de auto maar langs de kant laten als ze voldoende kwalitatieve en betaalbare alternatieven hebben via het openbaar vervoer.

Strijd tegen racisme opvoeren!

Wat moet er nog gebeuren vooraleer politie en parket ambtshalve beginnen op te treden tegen de dagelijkse uitingen van racisme op sociale media?
Is het toenemend racisme in onze maatschappij niet stilaan een echte prioriteit aan het worden?
Er moet een echte pakkans komen!
Tijd voor echte actie tegen de stijgende onverdraagzaamheid!

De (Vlaamse) overheid moet kapot!

In totaal zullen er 1 440 personeelsleden afvloeien bij Vlaamse diensten en instellingen tijdens de legislatuur van de huidige Vlaamse regering van N-VA-CD&V-Open Vld (tot eind 2024).
Het gaat om een besparing van 74 880 000 euro. (1)

Graag een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid

“Ik zou graag weten hoeveel Vlaamse leerkrachten er les geven in Nederland.
Blijkbaar beschikt Vlaanderen niet over deze cijfers.
Hoe kunnen we nu een bepaald grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid voeren als
we zelf niet over zulke elementaire cijfers beschikken?"

Lage Emissie Zone (LEZ): ja, maar

Heel wat gemeenten en steden hebben blijkbaar plannen om iets te doen rond een LEZ.Sint-Truiden ook.
Een klimaatdebat moet sociaal en rechtvaardig zijn.
Waarom zouden we in Limburg geen werk maken van één LEZ?

Subsidies OPEN ruimte: (kwalitatief) voldoende?

De Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor de gemeenten met het oog op het behoud van de OPEN ruimte.
“Een goede beslissing, maar onvoldoende m te kunnen spreken van een goede beslissing voor het aandeel natuur in de OPEN ruimte.
Het risico bestaat dat gemeenten geld enkel gaan gebruiken om hun begroting op te smukken. Of de OPEN ruimte er beter van wordt of er minder OPEN ruimte zal verloren gaan, is maar zeer de vraag.
OPEN ruimte zegt iets over OPEN ruimte in algemeenheid, niets over (hoeveelheid) kwaliteitsvolle natuur.
En kijk naar Nederland.
Daar vindt de roep om rekening te houden met de natuur bij het maken van keuzes (‘What’s in it for nature?) in meerdere beleidssectoren steeds meer een gewillig oor.
Door hoogwaardige natuur voorop te stellen, ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid.

Warm Winterfeest

Warm Winterfeest

Sp.a Sint-Truiden organiseert een "Warm Winterfeest".

Affiche warm winterfeest

Sp.a blijft een warme partij in deze kille en koude tijden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen is van harte welkom.”

Tags:

Fietsinfrastructuur

“Het is goed dat in Limburg geïnvesteerd wordt in bijkomende toeristische fietspaden. Maar we moeten ook, en misschien bij prioriteit, aandacht hebben voor functionele fietsverbindingen en fietspaden voor het woon-werkverkeer”.
Dat zeggen de sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Slechte voorzitter

Bert Stippelmans blijft als voorzitter uit zijn rol vallen.
Hij is allesbehalve objectief .

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen