Geen privatisering van snelheidscontroles!

Verkeersinstituut Vias wil de snelheidscontroles privatiseren, zodat de politie meer tijd zou hebben voor alcoholcontroles in het verkeer. (1)

Voor mij kan daar geen sprake van zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Veiligheid, ook snelheidscontroles, zijn een zaak van de overheid.
Er is al veel teveel geprivatiseerd van het veiligheidsgebeuren, het mag stoppen.”

Dronken rijden blijft een groot probleem met een toename van het aantal dodelijke slachtoffers vooral in het weekend.
In 2018 vielen er 86 doden tijdens weekenddagen en 60 doden tijdens weekendnachten.
In 2019 tijdens de eerste 9 maanden waren er 88 doden tijdens de weekenddagen en 58 tijdens de weekendnachten.
Veel te hoog!

Ik ben het eens dat de overheid meer inspanningen moet doen tegen alcohol in het verkeer, maar dat staat voor mij volledig los van het debat over privatisering van alcoholcontroles.
Akkoord dat de handhavingscapaciteit omhoog moet, maar dat geldt evenzeer voor heel wat andere beleidsdomeinen.
De achterstand bij de aanwervingen bij de federale en de lokale politie is daarbij het echte probleem. En gaan we dat ook oplossen met privatiseringen?
Er is nu éénmaal de krapte op de arbeidsmarkt.
Net zoals elke sector daar rekening moet mee houden, geldt dat voor de overheid in het algemeen en de (openbare) veiligheidsbranche in het bijzonder. Maar nog een verdere privatisering is uit den boze.
Het is wat mij betreft appelen met peren vergelijken.

En de hypocrisie is ook hier (soms) groot.
Omwille van zogeheten financiële problemen bij de federale overheid en de lokale zones gebeuren er te weinig controles s’ avonds, s’ nachts of in het weekend (kost meer, onder andere omwille van overuren en nacht- en weekendwerk).
Om de handhavingscijfers op te drijven, worden er dan vaak alcoholcontroles gedaan tijdens de gewone werkuren.
Geen probleem voor mij, maar de impact is dan veel lager. Maar de cijfers kloppen…

Wie A zegt, moet B zeggen.
Meer controles betekenen meer personeel. En dat kost (belastinggeld), maar liever dat dat naar goed betaald en verantwoordelijk overheidspersoneel gaat dan naar winsten voor de private sector.
Wanneer gaat dat sprookje nu eens eindigen over de privé -sector? Uitbesteden aan de privé -sector is altijd duurder dan dat de overheid het zelf doet.

Voor mij is het duidelijk: achter dit voorstel zit een dubbele agenda.
Terecht iets doen aan het alcoholprobleem bij het rijden, maar tegelijkertijd weer maar een deel van het veiligheidsgebeuren privatiseren.
Politievakbonden: wees op uw hoede!”.