Verbod op vuurwerk: gezond verstand!

“Als sp.a staan wij volledig achter het decreet waarbij vuurwerk principieel wordt verboden tenzij er een andere specifieke gemeentelijke beslissing wordt genomen”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op woensdag 18 december 2019 in de plenaire vergadering het Vlaams parlement.

Het is goed dat gemeenten op dat vlak een grote(re) autonomie hebben. Trouwens, als ik zie welke positieve evolutie er de laatste jaren is bij de gemeenten en de lokale brandweerkorpsen inzake preventie en sensibilisering van vuurwerk, inzake het inschrijven van mogelijke Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-boetes en het zoveel mogelijk handhaven ervan heb ik daar het volste vertrouwen in.
Gezond verstand is hier aan de orde en dat is van alle politIeke niveaus nog (of zeker!) het meest aanwezig bij de lokale besturen.

Ik ben een hevige pleitbezorger van handhaving in het algemeen en handhaving qua dierenwelzijn in het bijzonder.
De uitbouw van een dierenpolitie in meerdere gemeenten en politiezones blijft in dat verband heel belangrijk.

Net zoals aan aantal collega’s ben ik grote voorstander van een meer algemene toepassing van geluidsarm vuurwerk.

Het volledige debat kan u terugvinden op www.vlaamsparlement.be.

  • Zie onder andere ook ‘Op de goede weg’ van dinsdag 2 januari 2018 op deze website.
     
  • Foto: freepik.com