Uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) heeft, tegen CD&V en Open VLD in, beslist om de centrumlocatie (tot nu toe in het Berchmanshuis en vanaf half 2010 in de oude verpleegsterschool op de Rummenweg) van de buitenschoolse kinderopvang in de stad Sint-Truiden tegen uiterlijk het begin van de grote schoolvakantie 2010 uit te breiden tot 105 plaatsen (nu 80 plaatsen).

Het gaat om een 7-tal extra arbeidsplaatsen.

 

Dit punt was, ondanks het voorstel van de coördinator, al ettelijke malen uitgesteld op het college van burgemeester en schepenen.

 

 

“Buitenschoolse kinderopvang is voor ons een prioriteit in het te voeren sociaal beleid. Bovendien heeft buitenschoolse kinderopvang een belangrijk economisch aspect, omdat het precies de kansen van vrouwen verhoogt op de arbeidsmarkt.
We zijn in goed gezelschap met dit standpunt, want we zitten hiermee op één lijn met de Vlaamse regering.

 

 

 

 

 

Met deze beslissing en met alle andere bestaande vormen van kinderopvang in Sint-Truiden verlaten we langzaam het achterste gedeelte van het peloton in Limburg qua aantal opvangplaatsen.
Voor ons past dit in ons globaal plan qua kinderopvang, zoals we dit aangekondigd hebben tijdens diverse gemeenteraden.

 

 

Wat heeft het voor zin de nieuwe locatie in de vroegere verpleegsterschool op de Rummenweg volledig uit te rusten en ondertussen geen extra personeel te voorzien?”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de uitspraak ‘Pluralistische en laagdrempelige kinderopvang in Sint-Truiden!’ en de cartoon ‘Lijst Burgemeester wil uitbreiding buitenschoolse kinderopvang bij de stad Sint-Truiden!’ op deze website.