Uitbreiding opvangplaatsen asielcentrum Sint-Truiden?

“Als het van mij afhangt niet”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“Dat de federale regering eindelijk eens oplegt of verplicht dat alle Belgische steden hun verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van de opvang van asielzoekers.”

“Ik begrijp dat de huidige federale regering dringend op zoek is naar bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers en ik vind zelfs dat ze hier al veel te lang mee getalmd heeft met alle menselijke gevolgen vandien (tentenkampen, mensen, die op straat slapen, etc.). Maar het wordt tijd dat de federale regering ook eens knopen doorhakt in het spreiden van de opvangplaatsen voor asielzoekers.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

 

“Ik heb niet, zoals zovele andere collega-burgemeesters, telkens maar uitvluchten gezocht (overlast; qua ruimtelijke ordening; etc.). Integendeel, ik heb van bij de opening van het asielcentrum in Bevingen in december 1998 positief meegewerkt en heb hieromtrent zelfs een echt beleid ontwikkeld met talrijke initiatieven, die later door het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) in heel wat andere asielcentra en/of door andere gemeenten/steden zijn overgenomen.”
Zie de tekst en ‘Asielcentrum Bevingen 10 jaar open!’ op deze website.

 

 

 

 

 

Sint-Truiden telt momenteel om en bij de 518 asielzoekers (in verschillende stadia van de procedure), waarvan er 420 verblijven in het asielcentrum en de rest in private woningen. Inmiddels zijn er in Sint-Truiden ook al heel wat ex-asielzoekers, die op de één of andere manier, gebruikmakend van de wetgeving, wettelijk in ons land verblijven.
Daar moeten nog een aantal illegalen bijgeteld worden, want asielzoekers trekken nu éénmaal lotgenoten aan.

 

 

“Ik verneem nu uit informele bron dat de Regie der Gebouwen van de federale overheidsdienst (FOD) onderzoekt om in Bevingen 104 extra plaatsen te creëren.
Ik kan mij hier alleen maar mee akkoord verklaren als ook andere gemeenten en steden op hun plichten en verantwoordelijkheden gewezen worden en ‘de koek eerlijk verdeeld wordt’.
Het is al te gemakkelijk om precies daar plaatsen bij te maken waar er al centra zijn.
In het voorjaar bestonden die plannen ook al via het bijplaatsen van wooncontainers en ik heb mij daar toen, weliswaar achter de schermen, eveneens hevig tegen verzet.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

 

 

"Ik zal die bezwaren kenbaar maken aan de eerste minister Yves Leterme, bevoegd staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard en de directie van Fedasil. Ook zal ik hierover een parlementaire vraag stellen aan de bevoegde staatssecretaris.

 

 

Waarom roept de federale regering bijvoorbeeld de verschillende gouverneurs niet samen om aan zo een spreiding op Belgisch grondgebied te werken?
Het is maar één suggestie, maar er moet op dat vlak echt dringend iets gebeuren.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“In diezelfde context wil ik nog maar eens aandringen dat, zoals in de beginperiode dat asielcentra geopend werden, de federale overheid, al dan niet via Fedasil, subsidies zou verlenen aan de betrokken gemeenten/steden om begeleidende en omkaderende activiteiten te organiseren om deze centra en de asielzoekers te integreren in het lokale gebeuren.
Hetzelfde geldt voor ondersteuning via de federale politie.”, besluit
Ludwig Vandenhove.

 

 

Hierover is er ook een item uitgezonden op Radio 2 Limburg op donderdag 26 november 2009.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Meer dan een bed. Twintig jaar opvang van asielzoekers’,  ‘Gebrek aan coherent asiel- en migratiebeleid heeft nu ook consequenties voor gemeenten en steden!’ en ‘Geresettlede (of hervestigde) vluchtelingen in het asielcentrum in Bevingen-Sint-Truiden!’ op deze website.