Transparantie

Hoe transparant is de overheid over haar beleid en besteding van belastinggeld? Daar moet het over gaan. Hoe politici zich op elk moment van de dag gedragen, is een verkeerd soort transparantie. Niemand beantwoordt aan een ideaalbeeld en je loopt het risico van een soort moralisme.  (1)(2)