Tijd voor concrete dossiers in Brustem!

Dat zeggen Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten, bevoegd voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, en burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een werkbezoek aan het industrieterrein in Brustem (Sint-Truiden) op dinsdag 18 september 2012.

“De zone voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in Brustem zit vol, dus is er goed gewerkt vanuit de stad Sint-Truiden.”, aldus Ingrid Lieten en Ludwig Vandenhove.

“Maar dat betekent dat er uitbreiding van industriegrond en zeker van KMO-zone moet komen.
Sp.a pleit hier voor uitbreiding in Brustem en voor het opwaarderen van bestaande terreinen, zoals Schurhovenveld en Terbiest. Ook zou in Brustem een sociaal bedrijvencentrum op zijn plaats zijn ter verdere ondersteuning en ontwikkeling van de sociale economie.

De ongeveer 140 hectaren militair domein moet blijven als oefenterrein voor de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg.
Dit kadert in de militaire tewerkstelling op de basis van Saffraanberg.  

Er moeten ook beslissingen vallen in andere dossiers.
Sp.a blijft herhalen dat er beleidskeuzes zullen moeten gemaakt worden en niet langer luchtkastelen moeten verkocht worden.

De uitersten verenigen, zal niet gaan.
Het combineren van vliegactiviteiten, windmolens en evenementen zal niet lukken op dezelfde locatie. Bovendien moeten deze plannen afgestemd worden met alle politieke niveaus, de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en geïnteresseerde privé-investeerders.
Er moet werk gemaakt worden van een samenhangend dossier voor het gehele terrein, waarin de voor- en nadelen tegen mekaar afgewogen worden.
Wat is het economisch rendement?
Wat is het effect op de mobiliteit?
Hoe zit het met de veiligheid?
Hoe en binnen welke timing kunnen bepaalde delen, bijvoorbeeld waar er sprake is van een evenemententerrein, bommenvrij gemaakt worden?

Er moet gekozen worden voor die dossiers, die inzetten op een strategische ontwikkeling van de regio en op duurzame tewerkstelling.

Sp.a is voor een evenementenzone, die op economische basis uitgebaat kan worden, maar niet in functie van één of enkele personen.
Alle mediaberichten over de komst van een evenemententerrein en/of de verhuis van Werchter zijn totaal uit de lucht gegrepen.
Er is hieromtrent zelfs nog geen enkel concreet dossier ingediend bij LRM en/of de stad Sint-Truiden.
Zie onder andere de teksten “Dit is echt een verkiezingsstunt!” van 10 februari 2012 en “Sp.a krijgt weer maar eens gelijk!” van 3 juli 2012 op deze website.

Wat vliegactiviteiten betreft, blijft sp.a benadrukken dat deze enkel kunnen blijven als ze een economische finaliteit hebben en tewerkstelling met zich meebrengen. En ook hier wordt het tijd dat er concrete dossiers komen in plaats van sterke verklaringen in diezelfde media van de betrokken partners.
De recreatieve vluchten van nu zijn voor de sp.a een eindig verhaal.
Wij kiezen voor toerisme en recreatief vliegen, is daar tegengesteld aan.”
Zie onder andere de teksten “Wij willen WERK, geen PLEZIERVLUCHTEN!” van 25 maart 2009 en  "Cowboys horen niet thuis op het industrieterrein in Brustem!" van 17 augustus 2009 op deze website.

Na Sint-Truiden bracht de minister een bezoek aan de vzw Gors in Gors-Opleeuw - Borgloon (Martinusstraat 34), een project van sociaal en duurzaam toerisme in het kader van de toeristische plattelandsontwikkeling van Borgloon.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan het JESSA revalidatiecentrum, Diestersteenweg 8 in Herk-de-Stad.

Onderwerp van het bezoek was enerzijds een toelichting over de toekomstplannen van het revalidatiecentrum JESSA door Yves Breysem, algemeen directeur JESSA en anderzijds een toelichting door burgemeester Danny Pauly over het stedelijk ontwikkelingsproject Herckerveld.