Tentoonstelling Visages (d'amour)

Van vrijdag 22 februari tot zondag 13 april 2008 kan u het nieuwe tentoonstellingsproject van Malou Swinnen gaan bewonderen in cultuurcentrum de Bogaard.


Visages d’amour
is een kunstproject rond raamprostitutie aan de zogenaamde Chaussée d’amour in Sint-Truiden. In haar typische stijl portretteert Malou Swinnen deze vrouwen, humaan met een verlangen naar idealisering. Deze bijzondere vrouwen worden getoond, tonen zich. Het gaat over kijken en bekeken worden.

Hieronder vindt u het voorwoord dat burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> schreef voor de publicatie naar aanleiding van deze tentoonstelling.

Deze publicatie wordt voorgesteld op vrijdag 14 maart 2008 om 20.00 uur in cultuurcentrum de Bogaard tijdens Salon d'amour. Salon d'amour is een gespreksavond rond de tentoonstelling Visages d'amour. Malou Swinnen confronteert Xaveira Hollander met portretten uit haar tentoonstelling. Beide dames geven hun kijk op de prostituee als maatschappelijk fenomeen. Johan Van Cauwenberge modereert het gesprek.
De toegangsprijs voor Salon d'amour is 5,00 EUR en reserveren is verplicht op tel. 011-70 17 00 of e-mail: info.cc@sint-truiden.be.


Voor mij zijn prostituees mensen zoals alle anderen.
Bovendien helpen ze een maatschappelijk probleem mee oplossen, ook al wordt dat probleem niet (echt) erkend. Daarin schuilt voor mij precies de hypocrisie, die rond dit thema hangt.

Ik ben als burgemeester van Sint-Truiden dan ook bijzonder blij dat dit project Visages (d’amour) van kunstenares Malou Swinnen plaatsvindt in cultuurcentrum de Bogaard.
Het idee hiervoor is enkele jaren geleden ontstaan toen diezelfde kunstenares ander werk tentoonstelde in de Bogaard.
Door in te zoemen op de mens achter het gebeuren, opent Malou Swinnen met haar foto’s een breder gezichtsveld dat de maatschappelijke kwetsbaarheid van de diensters nog maar eens, maar vooral anders aan de oppervlakte brengt.

Het is mijn overtuiging dat dit soort initiatieven er precies toe bijdraagt om dit thema uit de taboesfeer te halen. Ik ben bijgevolg altijd graag bereid, onder welke vorm dan ook, om mijn medewerking te verlenen aan alle mogelijke projecten, die het thema van de prostitutie meer bespreekbaar kunnen maken.

Als burgemeester heb ik van bij mijn aantreden in 1995 een beleid gevoerd rond de aanwezigheid van de prostitutiesector in onze stad, onder andere door deze groep als gesprekspartner te aanvaarden bij overleg rond de sector, door open en positieve communicatie naar de media toe en door het positief te veréénzelvigen met onze stad (bijvoorbeeld apart aangeduid met een hartje in de toeristische gids).

Als parlementair zal ik blijven ijveren voor een wettelijk statuut voor het oudste beroep ter wereld. Immers, door prostitutie uit de illegaliteit te halen (waar het nu nog grotendeels inzit), kunnen we er precies voor zorgen dat allerlei mistoestanden op het vlak van hygiëne, veiligheid, mensenhandel, drugs, arbeidsomstandigheden, etc. uit de sector verdwijnen.
Bovendien kunnen ook zo alle nieuwe vormen van prostitutie, buiten de traditionele raamprostitutie, zoals escortebureaus, prostitutie via internet, ontvangsten in privé-sfeer, etc. gereglementeerd worden.

Via deze tentoonstelling maakt u kennis met een maatschappelijk fenomeen dat historisch verbonden is met Sint-Truiden.

Ludwig Vandenhove
/>burgemeester stad Sint-Truiden
federaal volksvertegenwoordiger

De tentoonstelling Visages (d'amour) is alle dagen (behalve zaterdag) open van 14.00 uur tot 17.00 uur.