Tentoonstelling Halmaal X2O XL

Vandaag zaterdag 29 april 2017 opent in Halmaal (Sint-Truiden) de kunsttentoonstelling H2O XL.

“Iedereen is van harte welkom op deze 2de editie van Halmaal H2O of Halmaal H2O XL”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de vzw Kunst Groen Ludwig Vandenhove.

"In 2015 ging het initiatief voor de eerste maal door.

Deze In Situ en installatiekunst is een organisatie van de vzw Kunst Groen, die sinds 1994 actief is met en rond kunst in het groen, in de natuur en in de openbare ruimte.
Alles is begonnen met tentoonstellingen op het kasteeldomein Terbiest.
De kunstenaars werken In Situ met objecten die ze vinden in de natuur of die ze realiseren met nieuwe concepten gerelateerd aan de locatie.

Via H2O XL is het de bedoeling om kunst, natuur, de problematiek van wateroverlast en het gegeven van waterbeheersing met elkaar in contact te brengen.
Wateroverlast wordt (terecht) als iets negatiefs ervaren op het ogenblik dat het zich voordoet. Maar vaak ziet de burger achteraf de resultaten niet van de inspanningen van de overheid, zoals bijvoorbeeld in de vorm van natuurgebieden en/of wandelingen.
Geen wateroverlast hebben vindt de burger de normaalste zaak van de wereld.
Dikwijls wordt niet beseft dat het nochtans de ingrepen van de mens zijn gedurende vele jaren, die precies die water- en modderoverlast veroorzaken.

Via dit kunstproject willen we op dit alles de aandacht vestigen.
Kunst is een ideaal middel om dit aan de burger duidelijk te maken. Maar op zich volstaat dit niet. We moeten blijven zoeken naar activiteiten om de bevolking hier onrechtstreeks mee te confronteren.

Halmaal is een ideale locatie.
Enerzijds is er jaren wateroverlast geweest, die maar onder controle is en blijft door heel wat ingrepen en investeringen.
Anderzijds is Halmaal een kunstzinnige gemeenschap. Zo is er al jaren de tentoonstelling met Halmaal kermis.

Ik hoop dat we nog gelijkaardige activiteiten kunnen organiseren op heel wat andere plaatsen in Limburg, waar het probleem van de wateroverlast overwonnen is. 

En dan is er het gegeven dat water een schaars goed dreigt te worden.
Hier merken we dit aan de verhoogde waterfacturen en in de ontwikkelingslanden aan een groot gebrek aan gezond water. Ook  hier wil H2O XL de aandacht op vestigen.

 Alles gebeurt laagdrempelig, zodat ook de inwoners die anders kunst niet of vanop afstand volgen, nu met kunst geconfronteerd worden. Of kunst dichtbij de burger brengen.

Ik wil alle deelnemende kunstenaars en het voltallige bestuur van de vzw Kunst Groen bedanken, in het bijzonder onze secretaris An D’Hoker.
Het is niet altijd evident om met een bestuur van kunstenaars en politiekers praktisch te werken en/of te organiseren… Tevens wil ik alle instanties bedanken die dit initiatief materieel en financieel mee ondersteunen: Samenwerking Land Water, de stad Sint-Truiden en de provincie Limburg.

Veel kijk-, kunst- en wandelgenot."

De tentoonstelling loopt nog tot 24 september 2017, is alle dagen doorlopend open en vrij toegankelijk.

 

Zie onder andere Kunst in overstromingsgebieden. Deze Week, 26-04-2017, p. 10.

Zie ook ‘Tentoonstelling Halmaal X2O XL’ van 19-04-20047 op deze website.