Technologie

Technologie kan veel, maar een menselijke bril blijft nodig. (1)(2)

  • (2)Tom Brijs is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) en vicedirecteur van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB).
     
  • Foto: Twitterprofiel Radio 1.