Suikerfeest

Op vrijdag 15 juni 2018 ging gedeputeerde van Confessionele en Niet-Confessionele geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove langs in moskee Fatih Camii in Beringen (Klimopstraat 1) om mee het Suikerfeest te vieren.

"Eerst deelde ik met sp.a -Beringen mee snoeppakketten uit als de gelovigen uit de moskee kwamen uit en nadien ging ik in gesprek met hen", zegt Ludwig Vandenhove.

"Ik ben een grote voorstander dat de overheid geloofsovertuigingen blijft financieren, net zoals dat gebeurt met politieke partijen.
Voor mij is dat mee de basis van ons democratisch systeem.

Ik begrijp niet dat Vlaams minister Liesbeth Homans de erkenning van deze moskee ingetrokken heeft ondanks alle positieve adviezen, ook van het gemeentebestuur en van het provinciebestuur.
De zaak zit nu voor de Raad van State.

Als provinciebestuur hebben wij nog 25 149,94 euro als provinciale werkingstoelage voor de eerste helft van 2017 gestort.
Indien de zaak voor de Raad van State gewonnen wordt, kennen we de rest van de subsidies toe.
Indien de zaak voor de Raad van State verloren wordt, moet dat bedrag teruggestort worden.

De taak van de politiek is burgers te verzoenen, niet tegen elkaar op te zetten."

Op donderdag 7 juni 2018 heeft Ludwig Vandenhove de Iftar van de vzw Fedactio bijgewoond in Orangerie 't Krekelhof, Rechterstraat 6 in Kuringen .

 

Zie ook “Een louter politieke beslissing”  van 04-07 2017 en Fatih-moskee in Beringen: vraag om advies zonder voorwerp   van 18-05-2017 op deze website.

Tags: