Subsidies voor landbouwers, die activiteiten verbreden

“Er is aangekondigd dat landbouwers, die hun bedrijfsbezigheden willen diversifiëren, naast alle bestaande subsidies, een nieuwe vorm van financiering zouden kunnen krijgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordigers Ludwig Vandenhove.

“Ik vind dit een goede zaak.
Indien we echt tot een andere, meer duurzame landbouw willen komen, is het noodzakelijk dat de Vlaamse overheid geld uittrekt voor die bedrijven, die nieuwe bedrijfsplannen willen ontwikkelen.
De bedoeling moet zijn om tot nieuwe bedrijfsplannen te komen met nieuwe, al dan niet aanvullende verdienmodellen, die uiteraard gericht moeten zijn op voldoende economische leefbaarheid, maar evenzeer op duurzaamheid en ecologie.

Ik stelde een vraag om uitleg aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 25 oktober 2023.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Jo Brouns. (1)

___