Subsidies dierenasielen: nog vragen

De subsidiedossiers voor dierenasielen moesten binnen zijn op uiterlijk maandag 31 mei 2021.
Een aantal aanvragers zaten/zitten nog met een aantal praktische problemen en vragen.

Dat is niet abnormaal”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Uiteindelijk gaat het om een nieuwe regeling.

Zo waren/zijn er nog heel wat vragen rond dierenasielen, die werken met opvanggezinnen.
Ik stelde er een vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 2 juni 2021.

Het zou goed zijn dat alle problemen en vragen, die er nu zijn naar aanleiding van deze eerste subsidieronde, geïnventariseerd worden, zodat er eventueel een bijsturing of aanpassing van het decreet zou kunnen gebeuren.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)