"Stadspark van Sint-Truiden: unieke locatie!"

Naar aanleiding van de Dag van het Park heb ik het als fiere burgemeester nogmaals kunnen vaststellen: ons stadspark, bijna in het hart van het centrum van de stad Sint-Truiden, is uniek.

Alleen beseffen we dit als Truienaren veel te weinig.


Wij moeten dan ook dit stadspark voor de toeristen, maar ook voor de eigen inwoners, nog meer bekendmaken via alle mogelijke activiteiten en initiatieven.

De traditionele Dag van het Park op de laatste zondag van mei en de ‘veisdere ’s ooves’ in de maand september, zijn hiertoe reeds ideale gelegenheden.
Maar we mogen ons daar niet toe beperken.
De kiosk bijvoorbeeld leent zich uitstekend voor een free podium voor jonge Sint-Truidense muziekgroepen. Daar gaan we zeker werk van maken.

Ook de organisatie van de parkfeesten van zoveel jaren terug, waar heel wat Truienaren heimwee naar hebben, moet één van de prioriteiten voor de komende jaren worden.
Waarom willen we, als we activiteiten organiseren, dit toch altijd doen op of rond de Grote Markt?
Het stadspark en de vesten lenen zich daar zeker zo goed toe.

“Als Truienaren moeten we fier leren zijn op het stadspark en de vesten.
Zulke groene longen in het centrum van een stad zijn uniek voor Vlaanderen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.