Stadsbestuur van Sint-Truiden start met alcoholpreventieproject: ‘help, ik verzuip’!

Het project is opgestart in het Technicum.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doen al geruime tijd inspanningen om preventief in te spelen op druggebruik in het algemeen en naar jongeren toe in het bijzonder.

In het verleden werden reeds
heel wat drugpreventieprojecten uitgewerkt zoals:

  • europeers

  • drugs, zet het uit je kop!

  • bodytrip

  • horen, zien en vooral niet
    zwijgen!

  • infoavond voor ouders: de
    drie wijzen

Uit enquêtes en
wetenschappelijke publicaties blijkt dat jongeren steeds vaker en op
steeds jongere leeftijd gebruik en/of misbruik maken van alcohol.
Vanuit deze problematiek start het stadsbestuur van Sint-Truiden en
de lokale - Gingelom - Nieuwerkerken met een netoverschrijdend
alcoholpreventieproject gericht naar leerlingen van het eerste jaar
secundair onderwijs. Vanuit het motto ‘beter voorkomen dan genezen’
richt dit project zich naar jongeren van twaalf en dertien jaar.

{MOSIMAGE}

Alcohol is in onze cultuur en
maatschappij een sociaal aanvaarde drug waar jongeren vroeg of laat
sowieso mee in contact komen. Het is dus niet de bedoeling om de
jongeren een zero-tolerantiehouding tegenover alcohol aan te leren.
Wel is het de bedoeling om hen op een verantwoorde manier te leren
omgaan met alcohol en hen op het juiste moment de juiste keuze te
leren maken.

Het project ’help, ik
verzuip!’ is geen saaie uiteenzetting, maar een creatieve
interactie tussen de leerlingen en de preventiewerkers. De nadruk
wordt vooral gelegd op de invloed van groepsdruk, de invloed van de
media en de risico’s die gepaard gaan met overmatig alcoholgebruik.
Door middel van leuke vragenlijsten, rollenspelen, klasgesprekken en
een goede theoretische onderbouw, wordt getracht om op een speelse,
ervaringsgerichte manier de jongeren met realistische situaties te
leren omgaan die zij in het ware leven kunnen ervaren.

Het project zal in de
aanvangsperiode uitgetest worden in 7 klassen verspreid over het hele
onderwijsnet. Na een grondige evaluatie wordt het mogelijk
gecontinueerd in het volgende schooljaar.