Stadsbestuur Sint-Truiden en Unizo-Sint-Truiden lanceren startersmap

Op 16 februari 2006 werd een nieuw initiatief van het stadsbestuur van Sint-Truiden en Unizo-Sint-Truiden voorgesteld.

De startersmap biedt heel veel informatie en service voor de meer dan 140 starters per jaar in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de volledige perstekst.

Nog meer en betere service van stadsbestuur Sint-Truiden voor starters

“Met deze startersmap willen we vanuit het stadsbestuur ervoor zorgen dat iedereen die in Sint-Truiden een onderneming wil opstarten goed geïnformeerd wordt. In de startersmap wordt een combinatie gemaakt tussen relevante algemene informatie voor de starter en specifieke informatie voor een ondernemer die in Sint-Truiden wil starten. Dit maakt de startersmap zo specifiek en uniek voor Limburg en misschien ook wel voor Vlaanderen”, zo stelt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Creatieve en ondernemende mensen die een verantwoordelijkheid opnemen in onze maatschappij door voor eigen rekening te starten verdienen alle hulp, ondersteuning en begeleiding hierbij. Wij willen dan ook via onze stadsdiensten hen een perfecte service bieden zodat de start van een onderneming in Sint-Truiden vergemakkelijkt wordt”. Met deze startersmap vervangen we voor een stuk de éénloketfunctie.

“De afgelopen 5 jaar zijn in Sint-Truiden in totaal 577 ondernemers gestart, waarvan 329 in hoofdberoep. Deze groep is belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling van Sint-Truiden. In eerste instantie zorgen deze starters voor hun eigen tewerkstelling en creëren zo reeds bij de start een eerste arbeidsplaats. Wanneer we de gemiddelde onderzoekscijfers over stopzetting en tewerkstelling bij starters toepassen op deze groep dan komen we tot een totale tewerkstelling van meer dan 400 eenheden, enkel gerealiseerd door de 329 starters die de afgelopen vijf jaar in hoofdberoep gestart zijn”.
 
Starters versneld integreren in de lokale economie

De startersmap biedt een beknopt overzicht van de algemene voorwaarden waaraan een starter moet voldoen. Daarnaast wordt basisinformatie verstrekt over het starten in hoofd- of bijberoep, het sociaal statuut en steunmaatregelen. Bijzonder is het overzicht van de stadsdiensten in Sint-Truiden waar een starter terecht kan voor specifieke informatie rond de leurkaart, beroepskaart, bouwvergunning, milieuvergunning en het politiereglement op de horeca.

“De startersmap geeft ook vele links naar websites, zowel van de stad Sint-Truiden als UNIZO, waar de starter meer gericht informatie vinden kan”. Ook het bijzondere concept verdient de aandacht volgens Rudi Deckers, voorzitter UNIZO-Sint-Truiden: “We kozen voor een losbladig systeem waarbij fiches die wijzigen gemakkelijk kunnen vervangen worden zodat de rest van de mappen altijd bruikbaar blijft. Bovendien is het een erg aantrekkelijke en modern uitziende map geworden. We plaatsen op onze website www.unizo.be/sint-truiden dan ook graag een rubriek waarbij deze startersmap kan aangevraagd worden”.

“Wij zijn zeer tevreden over deze samenwerking met het stadsbestuur”, zo gaat de Truiense UNIZO-voorzitter verder. We willen ook graag onze bijdrage leveren aan de versnelde integratie van de starters in onze lokale economie. Daarom is naast een link naar onze nieuwe website ook een overzicht opgenomen van de contactgegevens van de bestuursleden van UNIZO-Sint-Truiden. Starters die bijkomende informatie nodig hebben kunnen steeds met één van ons contact nemen.

Eerste startersmap symbolisch overhandigd aan eerste starter van 2006 in Sint-Truiden

Tijdens de lancering werd de eerste startersmap door burgemeester Ludwig Vandenhove overhandigd aan Sofie Feriani. Zij startte vorige week met een zaak in Sint-Truiden. Sofie vertegenwoordigde ook haar zus Sarra Feriani die op 1 januari 2006 van start ging als make-up artieste in Sint-Truiden. Zij is hiermee de allereerste starter in Sint-Truiden van het jaar 2006 en heeft op korte termijn alle formaliteiten rond het starten van een eigen onderneming doorlopen. Hierin werd zij vakkundig begeleid door de startersservice van UNIZO-Limburg.

Een gezamenlijk initiatief, een voorbeeld van de goede samenwerking tussen het stadsbestuur en UNIZO

De lancering van de startersmap is niet het eerste gezamenlijke initiatief tussen het stadsbestuur en UNIZO.
Zo startten de stad Sint-Truiden en UNIZO, in het recente verleden, als éérste in Vlaanderen met een gezamenlijke adviesverlening in het kader van de verlening van socio-economische vergunning voor handelsruimten boven de 400 m².
Naast nog enkele andere concrete initiatieven is er tijdens de handelsraad frequent overleg tussen beide groeperingen.

Een toekomstig initiatief in dit verband is het middenstandssymposium op zondag 5 maart 2006 in cultuurcentrum de Bogaard. Dit is een organisatie van de stad Sint-Truiden, de Verenigde Handelaars Sint-Truiden en UNIZO-Sint-Truiden waarop alle middenstanders en zelfstandige ondernemers van Sint-Truiden worden uitgenodigd. Een kopie van de uitnodiging is bijgevoegd.
Tijdens dit symposium komen volgende gespreks- en debatthema’s aan bod:
lokale economie en gemeentelijke fiscaliteit
mobiliteit en parkeerbeleid
ruimtelijke ordening en kernversterkend beleid
veiligheid bij de ondernemers