Stad Borgloon en provincie Limburg stellen bedrijf Konings Juices & Drinks in gebreke

De stad Borgloon en de provincie Limburg hebben het bedrijf Konings Juices & Drinks in gebreke gesteld voor eventuele wateroverlast die zich nog in de buurt zou voordoen.

"We hebben het bedrijf al een aantal keren op hun verplichtingen gewezen, maar zonder resultaat", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Zacht als het kan, maar hard als het moet”, geldt hier ook. [1]

Wij zijn ons aan het organiseren bij de dienst Waterlopen van  de provincie Limburg dat we in de toekomst sneller en meer aan handhaving kunnen doen."

Hieronder vindt u het persbericht.

Provincie en stad Borgloon stellen bedrijf Konings Juices & Drinks in gebreke.
Verplicht bufferbekken tegen overstromingen na 12 jaar nog steeds niet gerealiseerd.

Het bedrijf Konings is gelegen in Borgloon aan de rand van een overstromingsgebied in de vallei van de Herk .

Naar aanleiding van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en nieuwe uitbreidingsplannen van het bedrijf Konings in Borgloon kwam aan het licht dat ze een belangrijk opgelegd bufferbekken ter voorkoming van overstromingen nog steeds niet  gerealiseerd hebben. Nochtans was de realisatie van deze regenwaterbuffer van 800.000 liter (800 m³) een verplichting die het bedrijf in 2004 opgelegd kreeg in kader van de bedrijfsuitbreiding destijds. Door het uitblijven van dit bufferbekken en het grote aandeel verharde oppervlakte van het bedrijf zorgt dit afwaarts voor extra overstromingsgevaar.

De provincie Limburg en de stad Borgloon hebben de firma Konings dan ook in gebreke gesteld omdat dit belangrijk bufferbekken er na 12 jaar nog steeds niet ligt.

“Wij zulen deze ingebrekestelling overmaken aan de bouwinspectie en dringen erop aan dat de firma Konings deze werken alsnog zo spoedig mogelijk uitvoert, weliswaar na voorlegging van duidelijke ontwerpplannen die aantonen dat het gevraagde volume aan waterberging gerealiseerd wordt”, aldus Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor waterlopen.

De provincie voert immers een belangrijke strijd tegen overstromingen en door de klimaatsverandering met extremere regenval als gevolg wordt deze strijd steeds belangrijker. We leggen daarom zelf ook overstromingszones aan op onze waterlopen zoals bijvoorbeeld op de Herk in Hoenshoven, maar we zullen er vanaf nu ook strenger op toezien dat bedrijven de opgelegde bufferbekkens (via de watertoets in bouwvergunningen) niet enkel op papier maar ook op het terrein effectief realiseren. “Extra handhaven is hier geen overbodige luxe want dit zorgt voor een betere bescherming van afwaarts gelegen woningen”, zegt burgemeester Danny Deneuker van Borgloon.

Ondertussen heeft het bedrijf een aannemer gecontacteerd om de werken op korte termijn uit te voeren.

“Dit voorval bewijst andermaal dat we ook qua waterbeheer dringend meer handhaving moeten doen. Vanuit de provinciale dienst water en domeinen werken we momenteel aan een handhavingsmodel”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
 

 

Zie onder andere ‘Consequent doordoen en burger tegen zichzelf beschermen’ van 16-06-2016 op deze website.

Zie ook ‘Provincie en stad stellen Konings in gebreke’, Het Belang van Limburg, zaterdag 11-02-2017, pag. 26.[1] ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet! Veiligheid in een stad’, een uitgave van Ludwig Vandenhove door Studiecentrum Willy Claes, maart 2003