Spijtig van de klimaatbomen!

“Blijkbaar hebben heel wat Limburgse gemeenten niet ingespeeld op het aanbod van de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) om klimaatbomen in hun gemeente te planten (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Spijtig!

Ik heb indertijd als bestuurder van LSM altijd het voorstel van ere-Gouverneur Herman Reynders gesteund.
Het concept was/is simpel: een Klimaatbomenfonds van 1 miljoen euro als startkapitaal creëren, waarmee Limburgse gemeenten klimaatbomen konden aankopen en aanplanten
.
Er werd een verdeelsleutel gehanteerd op basis van het aantal inwoners.
Gemeenten konden de subsidie  aanvragen als ze er een gelijkaardig bedrag langs legden.

16 gemeenten, een minderheid, hebben uiteindelijk van de mogelijke subsidie gebruik gemaakt.

Uiteraard is dat de autonomie van de gemeentebesturen. Dus ik ga mij beperken tot commentaar op de stad Sint-Truiden, die ook weer niet geparticipeerd heeft.

Er kunnen niet genoeg bomen geplant worden in de strijd tegen de klimaatopwarming. En er is nog ruimte genoeg.
Het is een kwestie van willen en prioriteiten stellen. Bovendien is het belangrijk bij het planten van bomen om rekening te houden met de klimaatwijzigingen, zoals bijvoorbeeld resistentie tegen droogte. Precies daarom spreken we van klimaatbomen.
Als ik merk dat de stad Sint-Truiden niet participeert aan dit project, wat nochtans relatief simpel is, maak ik mij grote zorgen over andere, moeilijker te realiseren maatregelen, die in het Klimaatplan staan.
Het bevestigt mijn stelling: een mooi Klimaatplan op papier.

En zeggen dat ‘Vrienden van het Triamantpark’ (Velm) klimaatbomen gevraagd hadden aan het stadsbestuur om te planten.
Het college van burgemeester en schepenen heeft dat geweigerd, omdat het op privé -domein was. Nochtans kan/kon dat volgens de bepalingen van LSM. 

In feite gaat het om simpele principes: meedoen aan alle acties om bijkomende bomen te planten en geen bomen kappen tenzij omwille van een grotere toekomstige biodiversiteit, bovendien goed gemotiveerd.

Dat zulk project niet kan gerealiseerd worden, bevestigt voor mij eveneens -spijtig- dat de solidariteit binnen Limburg en tussen de Limburgse gemeenten afbrokkelt.”