Spending review: weer een nieuw speeltje?

“Voor sommige collega’s politici blijkbaar toch”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het beleidsitem dienstencheques is een pilootproject qua spending review voor Vlaanderen.
Het thema kwam ter sprake in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 14 juli 2020 in het Vlaams parlement.

Via ‘spending review’ of ‘uitgaventoetsingen’  wordt gezocht naar een ‘slimmere’ besteding van de uitgaven in functie van de echte beleidsprioriteiten.
Dat gebeurt op basis van een diepgaand onderzoek van de basisuitgaven in het licht van de nagestreefde beleidsresultaten.
Het doel is eventuele efficiëntiebesparingen en mogelijkheden voor het terugdringen van uitgaven met lagere prioriteit of effectiviteit.

"Niemand kan daartegen zijn, ook ik niet.
Het is de taak, neen de plicht van elk democratisch politicus om een zo goed mogelijk beleid te voeren met zo weinig mogelijk financiële middelen, zo weinig mogelijk belastinggeld.
Hierbij moet zo maximaal mogelijk rekening gehouden worden met de stem van de burgers, de kiezers.

Dat is de essentie van democratie.

Maar dat is het dan ook.
Democratie en politiek houden nu éénmaal in dat er diverse ideologische strekkingen zijn en dat niet alles efficiënt verloopt. Ik heb dat dan ook herhaald in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 15 juli 2020.

In die context kan ‘spending review’ voor mij een bijkomend middel qua beheer zijn, maar niet qua beleid. Trouwens, van die instrumenten hebben we er in Vlaanderen al genoeg, zoals de Beheers- en Beleidscyclus (BBC).

Ik zou zeggen opletten met die politici, die nu voorop lopen met dit nieuwe ‘speeltje’. En opletten dat al die technieken precies de kloof met de burger niet nog gaan vergroten.
Politiek en democratie zijn geen wetenschap en zullen dat nooit zijn.
Een ‘verantwoordingsdag’ of ‘gehaktdag’ zoals in Nederland (1) : hoeft niet voor mij, voor mij zijn dat de verkiezingszondagen.”