sp.a-Lijst van de burgemeester en Groen! samen naar de kiezer in Sint-Truiden!

sp.a en Groen! hebben een principieel akkoord bereikt om samen een kartel te vormen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

Samen willen ze hiermee alle progressieve en ecologische krachten in Sint-Truiden mobiliseren.Het akkoord is grotendeels gebaseerd op een aantal programmapunten en werkafspraken.

Met dit kartelakkoord tonen sp.a en Groen! zich nadrukkelijk kandidaat om deel uit te maken van de bestuursmeerderheid na 8 oktober 2006, met
Ludwig Vandenhove/> als burgemeester en met een realistisch, sociaal en ecologisch gemeenschappelijk programma als inhoudelijke basis.

Dit inhoudelijk programma zal te gepaster tijd bekendgemaakt worden en belet niet dat iedere partner, weliswaar loyaal en in overleg, eigen accenten kan leggen. Dit zal precies de inhoudelijke meerwaarde zijn!

Zonder op de definitieve teksten vooruit te lopen, zal er, naast een aantal traditionele thema’s, die samenhangen met het besturen van een stad, onder andere veel aandacht zijn voor:

- groen en milieu

- de vredesboodschap vertaald op stedelijk niveau

- verdraagzaamheid en de inter- en/of multiculturele samenleving

- ontwikkelingssamenwerking

- verhoogde betrokkenheid van de bevolking

- maar vooral zal ‘duurzaamheid’ als een rode draad concreet vorm krijgen doorheen alle beleidsdomeinen. Een stedelijke inbedding van de Kyoto-normen en de anti- globalisatiebeweging worden daarbij speerpunten

Buiten de inhoudelijke klemtonen, zijn er de volgende afspraken gemaakt:

- van de 33 kandidaten brengt Groen! 4 kandidaten aan op de lijst, waarvan er één een belangrijke zichtbare plaats zal innemen

- Groen! heeft alvast zekerheid na de verkiezingen op een of andere manier betrokken te worden bij het beleid

- de verkozen raadsleden van Groen! en sp.a vormen na de verkiezingen twee zelfstandige fracties

- sp.a en Groen! blijven na de verkiezingen loyaal samenwerken op basis van het gemeenschappelijk inhoudelijk programma

- het verloop van de campagne en de definitieve naam van de lijst worden later in onderling overleg bepaald en bekendgemaakt

Op de kartellijst van sp.a en Groen! zal er ook plaats zijn voor nieuwe onafhankelijke kandidaten. Door hun aanwezigheid op de lijst willen zij dit nieuwe sociaal en ecologische project ondersteunen.

sp.a en Groen! doen een oproep aan de inwoners en verenigingen van Sint-Truiden om actief mee te denken en te werken aan de komende campagne.

Alle ideeën en suggesties voor het verkiezingsprogramma zijn welkom.

Participatie, inspraak en betrokkenheid krijgen op deze manier reeds concreet vorm.

Inwoners kunnen contact opnemen met:

- Mieke Biets, verantwoordelijke voor Groen! via e-mail: bietsmieke@hotmail.com

- Ludwig Vandenhove/> voor sp.a via de website www.ludwigvandenhove.be en
www.s-p-a.be/sint-truiden