Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA)

Logo's De Voorzorg, ABVV en sp.a

"Ik ben nog een echte oude Socialist, een SOS.
Voor sommigen is dat een scheldwoord, voor mij niet", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Ik ben fier dat ik nog een echte SOS genoemd wordt en ben. En dat ik al jaren lid ben van alle takken van de SGA.

Toen ik jong was, was het traditie dat je van alle takken van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) lid werd. En dat ben ik nog altijd.

De partij sedert 1981, bijna 39 jaar.
De vakbond sedert maart 1975, meer dan 44 jaar.
De mutualiteit: altijd al.

Ik hoop dat die getrouwheid bij de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 beloond wordt. Zij belet mij trouwens niet dat ik als politicus er altijd probeer te zijn voor alle mensen, ongeacht kleur, politieke of filosofische overtuiging.
Iedereen mag mij iets vragen, ik probeer altijd te helpen.

Ik probeer altijd te blijven wie ik ben, in alle omstandigheden.
Authenticiteit noemt dat tegenwoordig.
Ik doe naar niets speciaals voor en laat mij daarvoor zeker niet adviseren door dure reclamebureaus."

  • Zie onder andere "De oudste ..." van donderdag 21 februari 2019 op deze website.

Tags: