Snelheid in bebouwde kom: debat is open

“Het debat over de snelheid in de bebouwde kom is (opnieuw) geopend.
Ere wie ere toekomt: dankzij VOORUIT. En natuurlijk ook een beetje dankzij komkommertijd in de media”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Maar VOORUIT dus.
Enerzijds is er vanaf vrijdag 5 augustus 2022 het initiatief van schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+) (VOORUIT) om in Hasselt de binnenstad te veranderen in één groot woonerf. (1)
Een erg moedige beslissing van de stad Hasselt.
Anderzijds is er nog maar eens het voorstel van mijn goede VOORUIT-collega  in het Vlaams Parlement (en buurvrouw in de plenaire vergadering) Annick Lambrecht om algemeen voor gans Vlaanderen zone 30 of een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren in een bebouwde kom. Een hogere snelheid, bijvoorbeeld 50 kilometer per uur, zou dan de uitzondering op de regel worden in plaats van de regel, zoals nu. (3)

Het voordeel van beide nieuwsitems op enkele dagen tijd is dat het debat nu (opnieuw) op gang is.

In feite zou elke gemeente of stad van enige omvang een debat - objectief, niet emotioneel, voor of tegen de auto - moeten openen, ook mijn eigen stad Sint-Truiden.
Uit cijfers blijkt dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers lager ligt in bebouwde kommen waar er maximum 30 kilometer per uur mag gereden worden. (2) Bijgevolg zeker de moeite waard om het te onderzoeken en/of om het te overwegen.

In Sint-Truiden is er enkele jaren geleden al  een discusise binnen de cd&v-Open Vld-N-VA meerderheid geweest.
Sommigen vonden dat er teveel straten onder de bebouwde kom vielen, anderen te weinig. Het ging echter niet over de maximumsnelheid.

Bepaalde reacties op het voorstel van VOORUIT van Annick Lambrecht begrijp ik niet zo goed.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zegt geen algemene regel te willen opleggen en wil de autonomie van de gemeenten respecteren. Maar ook als de regel omgedraaid wordt - in principe 30 kilometer per uur en 50 kilometer per uur de uitzondering te beslissen door de gemeentebesturen - blijft de autonomie lokaal liggen.
Alleen de insteek voor beslissingen is anders: minder snel rijden.

Ook de houding van het Vias Institute (3) begrijp ik niet zo goed.
Het voorstel van Annick Lambrecht zou niet te handhaven zijn. Misschien een terechte bemerking, maar dat geldt voor heel wat regels in het algemeen en verkeersregels in het bijzonder en verdient voor mij een ander, globaler debat.
De handhaving ligt gewoon algemeen te laag in België en Vlaanderen. Bovendien is een mentaliteitswijziging belangrijk.

Conclusie: laat het debat over de snelheid in de bebouwde kom maar ‘losbarsten’ in elke gemeente, ook in Sint-Truiden.”