Slordigheid!

Tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 30 augustus 2021 heeft de CD&V-Open Vld-N-VA andermaal twee agendapunten moeten hernemen, die al gestemd waren tijdens de gemeenteraad van dinsdag 29 juni 2021. En er was een agendapunt, waarbij de Gouverneur VOORUIT gelijk gegeven heeft na een klacht.
De reden: technische fouten.

Het mag ook wel eens in het nieuws komen welke dossiers, die technisch niet in orde zijn, het college van burgemeester en schepenen telkens agendeert.
Afgelopen maandag 30 augustus 2021 was het weer zover en dat gebeurt regelmatig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Met heel de herrie rond de vaccinatieperikelen is dat wat ondergesneeuwd, maar dat zou toch niet mogen gebeuren in een stad van de omvang van Sint-Truiden.
De burgemeester en de schepenen worden voldoende betaald om toe te zien dat de dossiers in orde zijn.

Deze keer ging het over de voorlopige vaststelling van de onteigening van het recht van erfpacht gevestigd op een onroerend goed en de voorlopige vaststelling onteigening Speelhof-Begijnhof-Veemarkt.
Als VOORUIT hebben wij tijdens de gemeenteraad van dinsdag 29 juni 2021 tegen deze punten gestemd en we zouden dit ook nu gedaan hebben als we de gemeenteraad niet vroegtijdig verlaten hadden omwille van het weigeren van een debat en het beantwoorden van vragen rond het rapport van Audit Vlaanderen inzake de perikelen in het vaccinatiecentrum.

Aanvullend stond dan ook nog op dezelfde agenda een mededeling van de Gouverneur, waarbij wij als VOORUIT gelijk gekregen hebben in een ander dossier (‘de verkoop van een perceel restgrond’).

Conclusie: drie punten als rechtzettingen op een totaal van 27 of meer dan 11%. Slordigheid troef!