Slim of verstandig

Evengoed heerst er verwarring over wat het is om slim te zijn tegenover wat het is om verstandig te handelen: een politicus met een hoog IQ is niet noodzakelijk een verstandig handelend politicus. (1)

  • (1)Stefan Hertmans, ‘Verschuivingen’, De Bezige Bij, oktober 2022, pagina 54.  
     
  • Zie onder andere ook ‘Het vrijheidsideaal’ van zondag 28 november 2021 op deze website.
     
  • Foto: debezigebij.nl.