Sint-Truiden voert een duurzaam beleid!

De stad Sint-Truiden voert, horizontaal over alle beleidsvlakken heen, een duurzaam beleid.
Hieromtrent is er een ‘duurzaamheidskrant’ huis aan huis bedeeld.

“Met alle middelen voeren we als stad Sint-Truiden een duurzaam beleid en trachten we de bevolking hiervan ook te overtuigen door zoveel mogelijk initiatieven te nemen, waarop ze kan inspelen.

 

In dit verband voorzien wij op zaterdag 31 oktober 2009 dat de Truienaar in een aantal tankstations een gratis meting van de bandenspanning kan laten uitvoeren.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die tevens bevoegd is voor duurzaam beleid.
“Door de bandenspanning regelmatig te laten controleren, bespaar je geld, maar wordt ook de CO²-uitstoot beperkt.”

 

 

 

Toegegeven: deze duurzaamheidskrant is (commercieel) uitgegeven samen met een privé-firma, hetgeen maakt dat we hierin niet het volledig duurzaam beleid van de stad Sint-Truiden uit de doeken kunnen doen. Toch staan er een aantal nuttige, praktische gegevens in, onder andere op welke premie en bij welke instantie een beroep kan gedaan worden.”

 

 

“Duurzaam beleid is een levenshouding”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Schepen van milieu Filip Moers en Ludwig Vandenhove hebben een voorwoord geschreven voor deze duurzaamheidskrant.
Hieronder vindt u de integrale versie.

 

Beste inwoner

 

 

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor het begrip ‘duurzaamheid’.

 

 

De stad Sint-Truiden ging als één van de eerste steden in Vlaanderen effectief aan de slag met duurzaam beleid.
In mei 1998 werd de duurzaamheidsambtenaar aangeworven.
In 1999 mocht Sint-Truiden als enige Limburgse gemeente/stad een subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor het gevoerde beleid.

 

 

De stad Sint-Truiden voert horizontaal een duurzaam beleid over alle beleidsdomeinen heen.
Energie staat hierbij voorop.

 

 

Met deze duurzaamheidskrant willen we de inwoners (nog maar eens) sensibiliseren om mee te werken aan allerlei specifieke acties en/of om zelf de nodige initiatieven te nemen.

 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzaam beleid enkel maar kan slagen als alle partners (de gezinnen, de middenstand, het bedrijfsleven, de overheid op alle niveaus, etc.) het belang ervan inzien en bereid zijn eraan mee te werken.
Een duurzaam beleid moet SAMEN gemaakt en gedragen worden!

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Filip Moers
schepen van leefmilieu

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester
bevoegd voor duurzaam beleid

 

 

Wie deze krant niet mocht ontvangen hebben, mag steeds een mailtje sturen naar burgemeester@sint-truiden.be