Sint-Truiden rijdt aardig op aardgas!

De opwarming van de aarde, de Kyoto-normen, alternatieve brandstoffen, enz.: het zijn allemaal aspecten die thuishoren onder een duurzaam beleid dat de stad Sint-Truiden sinds 1998 voert. Daarom werd in november 2007 ook het Lokaal Kyotoprotocol ondertekend.


Mobiliteit en meer bepaald milieuvriendelijke voertuigen zijn daar een belangrijk onderdeel van om het engagement te halen van onder andere 7,5% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het huidige verbruik tegen 2012.

Als eerste stad in Limburg kiest Sint-Truiden voor een licht vrachtvoertuig van het type Opel combo dat beschikt over een Compressed Natural Gas (CNG)-motor en een benzinemotor.
Deze wagen stoot slechts 133 gr/km CO2 uit en heeft een Ecoscore van 74.
Als milieuvriendelijk voertuig scoort de CNG-wagen hierbij voortreffelijk.

De stad Sint-Truiden is reeds langer bezig om haar voertuigenpark milieuvriendelijk te maken. Sint-Truiden was ook bij de eerste Limburgse steden om een hybride-voertuig aan te kopen.
Sinds 2006 rijden twee hybride voertuigen van het type Toyota Prius in de stad Sint-Truiden rond met de typische slogan ‘Sint-Truiden geeft gas met electriciteit’.

Eén van de grote voordelen van aardgas zit hem in het feit dat deze energiebron op een groot aantal plaatsen beschikbaar is.
Het aardgas dat gebruikt wordt voor deze CNG-wagen is hetzelfde natuurlijk gas dat gebruikt wordt in de particuliere woningen en bedrijven, in de keuken, voor de verwarming van water en gebouwen, enz. Het is dus relatief eenvoudig om een CNG-wagen te vullen met aardgas: er dient een aansluiting op het aardgasnet ter beschikking te zijn en er dient vervolgens enkel een compressor geïnstalleerd te worden die het voertuig met het aardgas onder druk vult.
Deze vulinstallatie, de eerste in Limburg, staat gemonteerd in de stedelijke opslagplaats.

Aangezien de wagen steeds onderweg is, vooral om de werken van de nutsmaatschappijen op te volgen, werd de wagen volledig ingericht als ‘kantoorruimte’ met de nodige opbergvakken en materialen, zodat de dienstverlening naar de bevolking steeds optimaal kan gebeuren.

“Als beleidsverantwoordelijke voor duurzaam beleid in Sint-Truiden ben ik zeer tevreden met de aankoop van een eerste CNG-wagen.”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.